Kaupunkiuutiset

Valtuustossa täysi hulabaloo

Janakkalan kunnanvaltuusto palasi maanantaisessa kokouksessa entisiin toimintatapoihin – puhuttiin, pidettiin taukoja, neuvoteltiin, puhuttiin, pidettiin taukoja, puhuttiin…

Hulabalooksi valtuustotyöskentely meni Turengin keinotekonurmikentän lisämäärärahan käsittelyn yhteydessä. Valtuutetut puhuivat ja pitivät neuvottelutaukoja esityksestä, josta valtuusto ei lain mukaan edes saanut päättää. Valtuuston puheenjohtaja Merja Taponen (kesk.) ja johtavat virkamiehet päätyivät tällaiseen ratkaisuun vasta sen jälkeen, kun demarit olivat väitelleet pari tuntia muiden ryhmien edustajien kanssa tekonurmikentästä.

Kenttä nyt joka tapauksessa tulee Turengin koulun tuntumaan. Päätös syntyi äänin 29–13. Rakentaminen alkaa tänä vuonna, valmista on ensi vuoden loppukesästä. Nurmikenttä täyttää kaikki muut vaatimukset, mutta ei salli kansainvälisiä tai liigatason otteluita.

Esityslistalla oli jo aikaisemmin rakennettavaksi päätetyn tekonurmikentän määrärahamuutos. Kipinän keskusteluroihuun iski Reijo Löytynoja (sd.), joka esitti koko hankkeen siirtämistä seuraavalle vuodelle ja samalla rakentamispaikan siirtämistä Hakamäkeen.

Hämmennystä herätti, että esityksen takana oli kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallituksen valmisteltu esitys oli nimenomaan määrärahamuutoksesta. Löytynoja painotti tehneensä esityksen yksittäisenä valtuutettuna, ei kh:n puheenjohtajana.

Lisää mausteita toi kokoomuksen Marjo Torkkelin esitys koko rakennushankkeesta luopumisesta.

– Tässä on kysymys talousarviomuutoksen käsittelystä, ei hankkeen siirtämisestä ajallisesti tai sijoituksellisesti muualle, vasemmistoliiton Miika Anttila muistutti valtuutettuja jo keskustelun alkuvaiheessa. Keskustan Mikko Kautto huomautti samasta asiasta. Molempien kommentit menivät kuuroille korville. Sanallinen vääntö jatkui.

Tämän jälkeen kinasteltiin sitten taukojen ryydittämänä siitä, voiko hanketta siirtää vuodelle 2017 Löytynojan esityksen mukaisesti, ja onko tekonurmikentän sijoituspaikka sopiva Turengin keskustassa.

Keskustelussa kävi varsin selväksi, että kentän rakentamiseen saadut avustukset on kohdennettu nimenomaan nyt suunniteltuun paikkaan. Avustuksia ei voisi myöskään siirtää tuleville vuosille.

Virkamiesjohto vakuutti myös, että kenttä sopii suunnitellulle paikalle ja on sijainniltaan käyttäjien näkökulmasta paras mahdollinen.

Loppujen lopuksi Merja Taponen joutui toteamaan, ettei Löytynojan pariin kertaa kokouksen aikana muuttunutta esitystä voi edes ottaa päätettäväksi. Jos asia olisi edennyt äänestyksen, hallintovalitus olisi ollut suora seuraus.

Valtuutetut äänestivät lopulta siitä, toteutetaanko määrärahamuutos. Kh:n alkuperäinen esitys voitti 29–13. Torkkelin esityksen taakse koko hankkeen hautaamiseksi meni yksittäisiä valtuutettuja eri puolueista.

Paljon puhetta demokratiasta ja päätöksenteon ripeydestä käytiin uuden organisaatiomallin yhteydessä. Valtuuston koko pieneni äänestyspäätöksellä seuraavaksi kaudeksi 33:een, eli ensi vaalien jälkeen Janakkalassa on kymmenen valtuutettua nykyistä vähemmän. Myös kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenmääriä laskettiin ja lautakuntia karsittiin.

Pienempien valtuustoryhmien (kd, vasemmistoliitto, perussuomalaiset) mielestä muutos suosii suuria puolueita, ja on siksi epädemokraattinen.

– Kun väkimäärä laskee yhdellä prosentilla, niin valtuutettujen määrä 20 prosentilla. Miten tämä on selitettävissä. Demokratian kannalta tämä ei ole pikkuasia, perussuomalaisten Samuli Vesioja sanoi.

Supistusten kannalla olevat perustelivat esimerkiksi kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenmäärien laskemista päätöksenteon ripeytymisellä ja joustavuudella.

Kokoomuksen Ari Laivola painotti, että hallinnon täytyy olla myös kunnissa joustavan ja ripeään päätöksentekoon kykenevän..

– Lautakunnissakaan ei olla kovin innokkaita, sen verran on niissä tullut istuttua, Laivola jatkoi.

Keskustan Päivi Välilä ennakoi puolestaan niin, että 33 valtuutettua pystyy tekemään yhtä hyvin päätöksiä kuin kymmenen henkeä suurempi koostumus.

Valtuuston ja lautakuntien jäsenmääristä piti tietysti äänestää pariin otteeseen. Tuloksena oli 33-jäseninen valtuusto ja 7-jäseninen kunnanhallitus. Valtaosa lautakunnista istuu seitsemän jäsenen voimiin. Valtuustoon ja hallitukseen tulee vain yksi varapuheenjohtaja.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset