Kaupunkiuutiset

Viemäriverkoston ylivuoto ei pilannut Katumajärveä

Katumajärven läheisyydessä toukokuun lopulla tapahtunut viemäriverkoston ylivuoto on kiihdyttänyt kaupunkilaisten mieliä. Suoritetut tutkimukset kuitenkin osoittavat, ettei päästöllä ollut havaittavaa vaikutusta järviveden laatuun. Päästön konkreettiseksi vaikutukseksi jäi terveydensuojeluviranomaisten antama kahden vuorokauden mittainen kehotus välttää uimista päästökohteen lähellä olevalla Solvikin uimarannalla.

 

Touko-kesäkuun vaihteessa Katumajärven rannassa otetuista näytteistä saatiin kaikki mikrobiologiset tulokset. Kaupungin ympäristöpalvelujen terveystarkastajan Päivi Lindénin mukaan Katumajärven vettä voi käyttää normaalisti uima-, sauna- ja kylpyvetenä.

Tulosten mukaan sekä Escherichia coli- bakteerien että suolistoperäisten enterokokkien määrät ovat selvästi alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen.

Korkein E. coli-bakteeripitoisuus oli vuotokohdalla, jossa bakteereita oli 16 MPN/100ml. Muilla tarkkailupisteillä pitoisuudet vaihtelivat 0-14 MPN/100 ml. Uimavesille asetettu toimenpideraja E.coli-bakteeripitoisuudelle on 1000 MPN/100ml.

Suolistoperäisiä enterokokkeja ei havaittu kolmessa pisteessä ja neljässä pisteessä niitä oli 1 – 2 MPN/100ml. Uimavesille asetettu toimenpideraja suolistoperäisille enterokokeille on 400 MPN/100ml.

 

HS-Vesi kertoo viime viikolla julkaistussa tiedotteessaan, että ylivuodon seurauksena jätevettä päätyi Katumajärveen 200 kuutiometriä, mikä vastaa ison perheen vuodessa tuottamaa jätevesimäärää. Ylivuodon vaikutusten seuranta aloitettiin päivä tukoksen poistamisen jälkeen ja seurantaa jatkettiin viikon ajan. Tulokset osoittivat, ettei päästöllä ollut vaikutusta järven hygieeniseen laatuun tai ravinne- ja happipitoisuuksiin. Päästö ei ole pilannut Katumajärveä, tiedotteessa painotetaan.

– Viemärivuodot ovat tapahtumina valitettavia ja niiden määrää pyritään systemaattisesti vähentämään, toimitusjohtaja Jukka Meriluoto sanoo.

– Työ on hidasta ja vie useita vuosia. Valitettavasti ylivuotoja tapahtuu kaikkialla, missä jätevesiä yleensä viemäröidään.

Miksi viemäriverkostossa tapahtuvia ylivuotoja Suomessa edes sallitaan? HS-Veden mukaan kyse on yksinkertaisesti kustannuksista. Jos kaikkien Suomen viemärilaitosten jätevesijärjestelmistä tehtäisiin vapaita ylivuodoista ja viemäritukosten aiheuttamista ongelmista, olisi käytännössä rakennettava nykyisten verkostojen ja pumppaamoiden rinnalla varajärjestelmä. Tämä kasvattaisin jätevesimaksut moninkertaisiksi.

 

Suomen jätevesipuhdistamoiden ja niiden viemäröintialueiden toimintaa säädellään ympäristöluvalla. Siinä on annettu puhdistusvaatimukset muun muassa jäteveden ravinteille ja vesistössä happikatoa aiheuttavalle orgaaniselle ainekselle. Ympäristöluvissa määrätään, että puhdistusvaatimusten täyttymistä arvioitaessa on otettava laskennallisesti huomioon myös mahdolliset ylivuodot ja puhdistusvaiheessa tapahtuvat ohitukset. Koska suomalaiset jätevesien puhdistusvaatimukset ovat maailmassa huippuluokkaa, ympäristöluvan ehtojen täyttyminen edellyttää, että ylivuotojen määrä on hyvin pieni suhteessa puhdistetun jäteveden määrään. Suomalainen käytäntö on poikkeus eurooppalaisesta pääsäännöstä, jossa viemäriverkostossa tapahtuvia ylivuotoja ei mitata lainkaan.

 

HS-Veden Paroisten puhdistamon viemäröintialueella ylivuotojen osuus on vuosina 2013-2027 ollut keskimäärin 0,059 prosenttia puhdistetusta kokonaisjätevesimäärästä. Vuoden 2018 ylivuotoprosentti on tähän mennessä 0,040. Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalveluissa vuoden 2017 ylivuotojen määrä oli noin 0,1 prosenttia jätevesimäärästä ja Turun seudun puhdistamon alueella keskiarvo vuosina 2013-2017 oli 0, 215 prosenttia.

 

Vesihuoltoyhtiö on pahoillaan tapahtuneista ylivuodoista, vaikka niiden osuus Paroisten viemäröintialueella on jo nyt pieni.

– Jatkamme ylivuotojen kustannustehokasta pienentämistä automaatiojärjestelmään kerätyn datan tehokkaammalla hyödyntämisellä, Meriluoto kertoo.

– Tarkoituksenamme on myös kohdistaa kunnossapitoa nykyistä tehokkaammin herkiksi koetuille alueille, jotta näissä kohteissa ylivuotoriski vähenee.

 

 

 

 

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset