Kaupunkiuutiset

Yhteistyötä Taysin kanssa

Maan hallituksen viime viikolla eduskunnan käsittelyyn jättämä lakiehdotus päivystyksien keskittämisestä muuttui lausuntovaiheessa Kanta-Hämeen kannalta edulliseen suuntaan.

– Keskeisin tavoitteemme oli saada liikkumavaraa päivystyspalveluiden järjestämiseen erityisvastuualueen sisällä. Asian taakse saatiin koottua yhteinen sairaanhoitopiirien rintama, jossa ratkaisevaa roolia todennäköisesti näytteli lähimmän yhteistyökumppanimme Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vahva näkemys. Meillä on laaja yhteisymmärrys toimivasta työnjaosta TAYS-erva-alueella, kiittää sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen.

Ratkaiseva kirjaus löytyy esityksestä terveydenhuoltolain 50§:ksi. Niin sanottujen suppeaa päivystystä tarjoavien keskussairaaloiden osalta esitetään jatkettavaksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, johon lisättäisiin sosiaalipäivystystä. Lakiesityksessä puhutaan ”tavallisimmin tarvittavien lääketieteen erikoisalojen ympärivuorokautisesta päivystyksestä”. Yksityiskohtaisesta työnjaosta ei tulla säätämään, vaan siitä sovitaan viiden erityisvastuualueen sisällä. Lisäksi todetaan, että kaikissa päivystystä toteuttavissa yksiköissä tulee olla riittävät voimavarat ja osaaminen.

– Lakiesitys turvaa Kanta-Hämeen asukkaiden ja henkilöstömme kannalta kattavasti palvelevan ja elinvoimaisen keskussairaalan tulevaisuuden Hämeenlinnassa. Tiettyjä toimintoja tullaan varmasti keskittämään ja kumppanuutta syventämään TAYS:n kanssa entisestään, mutta toisaalta kehitys tuo potilasvirtoja myös meille päin, Juvonen näkee.

Maakunnallista sote-hanketta vetävän Oma Hämeen projektipäällikkö Jukka Lindberg lukee lakiesitystä Juvosen tavoin.

– Jos vielä järjestämislain keskittämistä koskevat pykälät ovat linjassa tämän esityksen kanssa, tilanne näyttää positiiviselta.

Eniten lakiesitys vaikuttaa nykyisten aluesairaaloiden toimintaan. Niidenkin osalta on erityisperustein haettavissa poikkeuslupa jatkaa päivystystoimintaa.

Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että ”Nykyisten keskussairaaloiden lisäksi palvelujen saavutettavuus ja päivystysyksiköiden väliset etäisyydet saattavat edellyttää perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen ympä­rivuorokautista päivystystä nykyisessä aluesairaalassa tai terveyskeskuksessa. Usein väestön tarvitsemia kiireellisiä palveluja pystytään hoitamaan ensihoitopalvelun kautta, mutta joillain alueilla tarvitaan kuitenkin tässä tarkoitettuja ympärivuorokautisia päivystysyksiköitä. Alueilla on paras asiantuntemus väestön tarpeista, minkä vuoksi on tarpeen säätää mahdollisuudesta hakea lupaa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivys­tyksen järjestämi­selle.”

Forssan hyvinvointikuntayhtymä mainitaan erikseen lakiesityksen perusteluissa. Lindberg uskoo Forssan seudun hakevan poikkeuslupaa.

– Uskoisin, että heillä on myös mahdollisuus saada sellainen, mikä olisi hyvä oman valmistelumme etenemisen kannalta.

Eduskunta käsittelee hallituksen esityksen päivystysuudistuksesta budjettikäsittelyn yhteydessä ja muutokset terveydenhuoltolakiin on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2017 lähtien. Lakiesitykseen sisältyy siirtymäajat lakkautettaville palveluille.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset