Kaupunkiuutiset

Yksi kappalainen vähemmän

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti toimikautensa viimeisessä kokouksessa lakkauttaa yhden kappalaisen viran. Seurakunnalla on kaikkiaan 16 papinvirkaa seurakuntatyössä. Kirkkoherran lisäksi seurakunnalla on 8 kappalaisen virkaa ja 7 seurakuntapastorin virkaa.

Kappalaiset ovat laajemman papinkoulutuksen saaneita kokeneita teologeja, joilla on usein vastuu jonkin seurakunnan työalan johtamisesta. Kaksi kappalaisen virkaa on ollut täyttämättä Soili Juntumaan ja Yrjö Niemen jäätyä eläkkeelle.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli voi myöntää luvan viran jättämiseen täyttämättä rajoitetuksi määräajaksi. Tuomiokapituli ei ole kuitenkaan suhtautunut myönteisesti siihen, että kappalaisen virkoja täytettäisiin vain määräajaksi. Seurakunnan taloustilanne ei ole sallinut viran pysyvää täyttämistä. Tämän vuoksi seurakuntaneuvosto päätti lakkauttaa Soili Juntumaalta avoimeksi jääneen kappalaisen viran.

Viran lakkauttamisen jälkeen seurakuntaneuvostolla oli mahdollisuus perustaa uusi seurakuntapastorin virka, jonka täyttäminen määräajaksi olisi mahdollista. Taloudellisesti epävarmoina aikoina seurakunta on tavoitellut virkojen täytössä suurta harkintaa ja joustavuutta. Siksi seurakuntaneuvosto päätti siirtää päätöksenteon mahdollisesta uuden viran perustamisesta tammikuussa aloittavalle uudelle seurakuntaneuvostolle.

Seurakuntavaaleissa valitun uuden seurakuntaneuvoston ensimmäinen kokous on 22.1., jolloin valitaan muun muassa luottamushenkilöjäsenet työaloja johtaviin johtokuntiin.

Lisää kommentti

Kirjoita kommenttisi

Fingerpori

comic

Uusin Kaupunkiuutiset