Julkaistu: 09.06.2018 08:00

Farisealainen unohtaa tieten tahtoen rahan

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto sote-uudistuksen valinnanvapaudesta ja maakuntien rahoituslaista on hämmentävä.

Valiokunta irrottaa uudistuksen todellisuudesta. Asioita käsitellään tekopyhästi pää pilvissä ikään kuin meillä ei olisi taloudellisia rajoitteita.

Valiokunta sivuuttaa täysin sen kylmän tosiasian, että terveydenhuollossa rahat eivät riitä koskaan. Terveydenhuollon mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, mutta niiden käyttäminen vaatisi rajattomasti rahaa.

Terveysalan oma jargon on itse suuri syyllinen keskustelun yksipuolisuuteen. Liian monet sanovat, ettei terveydenhuollossa saa edes puhua siitä, että kaikkia ei hoideta.

Sairaaloiden poliklinikoilla on aina nähty tuskastuttavia jonoja. Äidit ja isät tietävät, millaista on usein hankkia terveyskeskuksesta apua pienelle sairaalle lapselle. Leikkaukseen jonottavan aika on pitkä. Ohitusleikkausjonoista kannetaan vuosittain paljon väkeä hautausmaille.

Voidaan siis kysyä, järjestetäänkö terveyspalvelut nytkään perustuslain mukaisesti. Seuraava kysymys on, olisiko siihen rahaa.

Unohdetaan täysin, että sote-uudistuksen tavoitteena on nimenomaan saada rahat riittämään nykyistä paremmin ja siten taata mahdollisimman hyvät terveydenhuollon palvelut. Säästötavoite päinvastoin käännetään uudistusta vastaan. Vaaditaan, ettei rahoitusta voida jättää valtion budjetin varaan vaan sen turvaamisesta on säädettävä lailla.

Terveydenhuollossa on kyse koko kansantalouden mitassa oleellisen suurista rahoista. Nykyisen kuntayhtymämallin ongelma on juuri se, että oikeastaan kukaan ei vastaa kustannusten kasvusta.

Jos säädetään laki, jolla taataan valtion piikki maakuntien kustannusten kasvulle, sote-uudistus syö täysin tärkeimmän ajatuksensa.

Valinnanvapaudesta maalataan piruja seinille. Ajatuskuviona on, että palvelujen ostaminen yksityisiltä yrityksiltä söisi julkista terveydenhuoltoa.

Ajattelu on outoa, sillä kunnat ja julkinen terveydenhuolto ovat pitkään ostaneet paljon yksityisiä palveluja. Ilman näitä ostopalveluja, yksityistä työterveyshuoltoa ja yksityistä rahoitusta julkinen terveyshuolto olisi paljon nykyistä pahemmassa jamassa.

Perustuslain 19. pykälän kolmas kappale kuuluu: Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä.

Perustuslakivaliokunta tuntuu ajattelevan, että lailla ei voidakaan säätää näistä palveluista vaan pitäisi muuttaa perustuslakia.

Näyttää selvältä, että farisealaiset estävät sote-palvelujen tuottamisen uusilla malleilla. Palveluiden annetaan siis edelleen rapistua tai uudistus tehdään kuntamallilla.

Kommentit

Olipa koominen artikkeli Juutilaiselta. Juutilainen heittää artikkelissaan populistisia irrallisia toteamuksia. Jotta artikkeliin olisi tullut uskottavuutta, niin Juutilainen olisi voinut kertoa edes, miten saa Sote ja maakuntauudistuksesta säästöjä aikaa, kun asiantuntijat ovat todenneet kustannusten nousevan. Se ei riitä perusteluksi, että päätös uudistuspaketista pitää tehdä lopultakin, kun sitä on jo vatvottu vuosikausia. Voi vain ihmetellä, miksi uudistusta ei haluta viedä eteenpäin pienissä palasissa aloittaen perusterveydenhuollosta, joka pahiten on tökkinyt. Mutta hieno otsikko oli artikkelissa.
 Kuva: Picasa

 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti vaalivoittonsa jälkeen vallan palautuneen nyt kansalle, tavalliselle amerikkalaiselle. Sama Unkarissa, jossa pääministeri Victor Orban haluaa hänkin turvata juuri tavallisen unkarilaisen aseman.Eikä ihanne ole vieras meillekään.