Kolumnit

Etsin Sinua, 50–59-vuotias mies

 

Voit olla myös kypsä 40-49-vuotias.
 
Olet auktoriteetti, jolla on valtaa ja vastuuta. Kuulut työelämän hierarkiassa ylempiin toimihenkilöihin. Olet luonteeltasi narsisti ja hedonisti. Harrastat duaalijohtamista ja verkostoitumista. Profiililtasi olet tyypillinen korruptioepäilty.
 
Transparency International (TI) toimii yli 90 maassa taistellen korruptiota vastaan ja läpinäkyvyyden puolesta. Järjestö keskittyy korruption torjuntaan ja ennalta ehkäisemiseen laajalla yhteistyöllä. Se pyrkii muuttamaan rakenteita ja järjestelmiä, jotka mahdollistavat korruptiota. Järjestön Suomen osasto, Transparency Suomi järjesti viime viikolla seminaarin Korruptio kunnallisissa hankinnoissa.
 
Seminaari pysäytti monesta syystä.
 
Korruptio on yleisen määritelmän mukaan valta-aseman väärinkäyttöä yksityisen edun saavuttamiseksi. Korruptiolle alttiita ympäristöjä ovat KRP:n rikoskomisario Juuso Oilingin mukaan kaikille tutuksi tulleet puolue- ja vaalirahoitus, lääketeollisuus, kansainvälinen kauppa, julkiset hankinnat, harmaa talous ja kunnallispolitiikka. Paikallinen päätöksenteko on siis valtakunnallista päätöksentekoa alttiimpaa korruptiiviselle toiminnalle. Erityisesti kuntapäättäjien yrityskytkennät, kaavoitus sekä linkit rakennusteollisuuteen ovat korruption osalta tulenarkoja.
 
Julkisia hankintoja tehtiin vuonna 2011 yli 12 miljardilla eurolla. Näiden hankintojen kaikissa vaiheissa voi esiintyä korruptiota. Tarvekartoituksessa, hankinnan valmistelussa, toimittajien valitsemisessa, urakan tai sopimuksen suorittamisessa sekä kirjanpidossa ja laskutuksessa. Myös HILMA-järjestelmä eli työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan voi kertoa jotain kuntien korruptiosta. Vähintäänkin kannattaa selvittää syyt, miksi esimerkiksi joku kunta ilmoittaa hankinnoistaan HILMAssa suhteessa kokoonsa harvemmin kuin muut.
 
Kuntien kannattaa myös panostaa hyvään hankintaosaamiseen, sillä heikko hankintaosaaminen yhdistettynä moraalittomuuteen altistaa korruptiolle.
 
Selkeästi eniten korruptiotapauksia löytyykin tarjouskilpailujen ja hankintapäätösten joukosta. Päätöksiin voi esimerkiksi liittyä kamun suosimista ja tarjouskilpailua voivat vääristää lahjukset.
 
Seminaarissa todettiin myös, että kuntien yhtiöt luovat hyvän maaperän korruptiolle, sillä niiden toimet ovat osakeyhtiölain varjolla hyvin piilossa kansalaisilta.
 
Kaikki korruptiivinen toiminta ei valitettavasti ole rikosoikeudellisesti rangaistavaa, vaikka se olisikin moraalisesti kyseenalaista tai hyvän hallintotavan vastaista. Taantumat ja lamat lisäävät korruptiota, jolloin kynnys siirtyä aidan toiselle puolelle madaltuu. Korruptio ruokkii talouskriisejä ja heikentää julkista taloutta. Se myös vähentää luottamusta ja heikentää demokratiaa. Korruptio tulee kansalaisille kalliiksi.
 
Meidän ei tule sallia korruptiota eikä vaieta siihen törmätessämme. Kuntien valvontamekanismit on saatava koko rintamalla kuntoon. Sisäinen tarkastus ja tilintarkastusyhteisöt on hoidettava vedenpitävästi ja puolueettomasti. Laiminlyönnit on otettava vakavasti.
 
Hyvä poliisi on korruptiotaistelussakin kaveri.

Päivän lehti

8.4.2020