fbpx
Kolumnit

Ikänurkka: Ikäihmisten hyvinvointi yhdessä osaksi kuntataloutta

Ossi Lapisto

Kaupunki kuuntelee iäkkäiden asukkaiden oman elämän toiveita ja tarpeita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella niihin kuuluvat kulttuuri, liikunta ja asuminen.

Kun kaupunki panostaa yhdenvertaisesti asukkaidensa hyvinvointiin, myös iäkkäät pääsevät paremmin mukaan yhteisön elämään.

Tunne osallisuudesta vahvistaa iäkkäiden hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Ihmisiä kuullaan aidosti ja arvioidaan ennakkoon päätösten vaikutuksia ikäihmisiin. Uusia ennakkoluulottomia lähipalveluja kehitetään.

Hämeenlinnan kaupungin asettama yksi ikäihmisiin liittyvä tavoite on mahdollistaa heille oma hyvä elämä kotona.

Olennaista on, että sen sisällöt suunnitellaan yhteistyössä, jossa ihmisen luvataan olevan pääroolissa oman elämänsä asiantuntijana.

Hämeenlinnan Vanhusneuvosto on alkuvuodesta valmistellut eri alueilla toimivien ikäihmisen järjestöjen vastattavaksi kyselyn.

Sen alustavan yhteenvedon mukaan löytyi hyviksi koettuja asioita, mutta myös kehittämistoiveita. Ne ehdittiin keväällä lyhyesti esitellä Vanhusneuvoston järjestämässä tilaisuudessa Raatihuoneessa.

Kyselyn tuloksia tulisikin jatkohyödyntää ja yhteistyönä valmistella niitä kaupungin strategian mukaisiksi tavoitteiksi, joita käsiteltäisiin vuosittain osana kaupungin normaalia toiminta- ja taloussuunnittelua.

Voisiko kotikaupunkimme luvata olla menettelyissään ikäystävällinen tavoilla, joista yhteisesti sovittaisiin?

Talouden hallinta on entistä haasteellisempaa niin kunta- kuin yksityistalouksissakin.

Valtakunnallinen lainsäädäntö uudistuu, ja toimeenpanemisessa on monia asioita, joiden vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

Kuntatalouden tasapainon saavuttamisen sisältöjen osalta tarvittavaa valmistelutyötä onkin tehty keväästä lähtien koko kaupungin organisaatiossa. Kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus antaa avoimeen kaupungin nettikyselyyn vastauksia.

Keskusteluun on tullut konsulttityönä valmistunut kokonaisvaltainen ehdotus kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden palveluverkon päälinjoista.

Kouluverkon muutokset odottavat. Kaupunginvaltuuston hyväksymä hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019–2021 pitää sisällään runsaasti myös hyvinvoinnin tavoitteita. Niiden toteutumaseurantaa tehdään hyvinvointikertomuksissa.

Nyt tarvitaan koko kaupunkiorganisaation päätöksentekijöiden kokonaisvaltaista arviointia toimintaympäristön muutoksista ja niistä valmisteltuja vaikutusarvioituja päätöksiä.

Niissä määriteltäisiin mahdollisimman tasapuolisesti ja taloudellisesti kestävältä pohjalta kaupungin tulevien vuosien toimintojen sisällöt ja niiden tarvitsemat resurssit.

 

Ossi Lapisto

Kirjoittaja on Hämeenlinnan vanhusneuvoston jäsen

Menot