fbpx
Kolumnit

Kärsi, Kela, kärsi! Koirakin hikoilee kielen kautta

Kuva: Pekka Rautiainen
Kuva: Pekka Rautiainen

Kansaneläkelaitos aikoo kiinnittää huomiota julkaisujensa ja päätöstensä kieliasuun. Se jopa värvää kolme uutta kielenhuoltajaa.

Tiedote kertoi asiasta kelankielisesti: “Tekstien kehittämisohjelma on osa Kelan strategista asiakaskokemuksen kehittämisohjelmaa.”

Mutta kävikö kehittämisohjelman kielenhoitoaie jollakulla etuuskäsittelijällä päätettävänä?

Kukaties tuo urhoollinen naputteli kaikkien vuosikymmenten aikana kielisorrettujen puolesta tällaisen kirjeen, jota Kelan johtoryhmä tavasi kokouksessaan, harmaana maanantaiaamuna:

 

Päätös oikeudestanne erityiskielenhoitotukeen: Olette hakenut kohdennettuun kielikuntoutukseen, joka sisältää toiminnallista kieliterapiaa ja sopeutumisvalmennusta ja jonka tavoitteena on parantaa työ- ja toimintakykyä sekä aktivoida omakohtaisen kielenharrastuksen ja itsehoidon omaksumiseen.

Ratkaisu: Teille on myönnetty oikeus erityiskorvaamattomiin kielilääkkeisiin siltä osin kuin ne kohdistuvat keskivaikean ja kroonisen kielen vajaatoiminnan hoitoon.

Mikäli päätätte hakea erityiskorvattavaa tukea, joka ylittää ymmärryksen omavastuuosuuden, tulee huomioon otettavaksi mahdollisuus sen maksattamiseen takautuvasti, aina syntymähetkestänne (16.12.1937) saakka.

Lainkohta: Kielilain (6.6.2003) 8. luvun 35. pykälän 3. momentti. “Jos olosuhteet sitä edellyttävät, julkisen vallan on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin kansalliskieliin liittyvien sivistyksellisten tai yhteiskunnallisten tarpeiden turvaamiseksi.”

Ilmoitusvelvollisuus: Edellä mainitun hoitotuen jatkamista haettaessa on hakemukseen liitettävä kielitieteellinen selvitys. Jatkohakemus on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen kuntoutusajan päättymistä.

Tuen nauttijan tulee tehdä ilmoitus kieliolosuhteissa tapahtuneista muutoksista, kuten vakinaisesta tai tilapäisestä muutosta ulkomaiseen kieliympäristöön, kielentilan olennaisesta parantumisesta tai kielen erityisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeen merkittävästä vähentymisestä.

Muutoksista ilmoittamatta jättäminen saattaa johtaa siihen, että kielitukea annetaan liikaa. Liikaa annetun kielituen perimiseksi ei ole vielä keksitty menetelmiä, mutta piru vieköön kyllä niitä tilanteen vaatiessa kehitetetään.

Valitusoikeus: ei ole.

Menot