Kolumnit

Naistuomari oli joutua kahvinkeittäjäksi – Sukupuolten välisen tasa-arvon ajaminen ei saisi jäädä yksilön harteille

Kuva: Pekka Rautiainen
Kuva: Pekka Rautiainen

Omien oikeuksien ajaminen on uuvuttavaa.

Kerronpa lyhyen tarinan: Äidilläni on tuomarin pätevyys eräässä urheilulajissa. Hänen kotiseuransa järjestäessä kilpailua tuomareita haettiin silti seuran ulkopuolelta ja äitini passitettiin kahviota pitämään.

Miksi? Koska hän on nainen.

Tilanne ei ole ainutlaatuinen. Tehtävät, jotka perinteisesti nähdään miehisinä, täytetään aina uudelleen juuri miehillä.

Vaikka samaa tehtävää hakisi hakukriteerit täyttävä henkilö, joka on koulutettu ja pätevä tehtävään, mutta ”väärää” sukupuolta, voi pesti mennä sivu suun, koska hakija ei sovi profiiliin, jollaiseksi palkattava henkilö on kuviteltu.

Tilannetta voidaan korjata nojaamalla toiseen suuntaan, ottamalla sukupuoli huomioon rekrytoinnissa.

Positiivisella syrjinnällä tai erityiskohtelulla tarkoitetaan, että kun tehtävään hakee kaksi tasavahvaa hakijaa, suositaan sitä, jonka sukupuoli on aliedustettuna.

Myönteisen erityiskohtelun tavoitteena tulee aina olla tasa-arvon edistäminen. Suosiminen ei saa olla automaattista, koska silloin käytäntö olisi oikeasti syrjivä.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa muun muassa oppilaitokset ja työnantajat edistämään yhdenvertaisuutta. Positiivinen erityiskohtelu on sallittua tilanteissa, joissa nais- ja mieshakijat ovat yhtä päteviä tai lähes yhtä päteviä.

Työmarkkinoiden lisäksi moni urheiluseura ja lasten harrastustoiminta hyötyisi sukupuolistereotypioiden murtamisesta.

Liikunta- ja urheilujärjestöt eivät ole yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön ulkopuolella, mutta tasa-arvotavoitteet ovat paikoin jääneet ajatuksen tasolle. Tähän pitäisi saada muutos.

Tytöt tarvitsevat roolimalleja valmentaja- ja tuomariportaassa ja toisaalta pojille on tärkeää näyttää, että iskätkin voivat leipoa mokkapaloja seuran myyjäisiin.

Äitini pääsi lopulta tuomaroimaan tehtyään kilpailunjohtajalle valituksen, mutta sen ei olisi pitänyt olla tarpeellinen. Tuomarikoulutus tulisi olla riittävä meriitti sukupuolesta riippumatta.

Yksi naistuomari ei riko lasikattoa, mutta se voi saada monet kyseenalaistamaan pestin sukupuolittuneisuuden.

Koska viimeksi näit miehen keittävän kahvia kisakahviossa?