Kolumnit

Pula-ajan keittokirja esiin

 

Hämeenlinnalaisille on tarjottava perusruokaa, ei pettuleipää. Pettuleivältä vältytään, kun kaupungin budjetti on kuin pula-ajan keittokirja: säästäväinen, kekseliäs, järkevä ja realistinen.
 
Taantuma ja pula-aika ovat hyviä syitä säästää, kehittää, paikata, korvata ja kierrättää. Niukkuus voi myös tuoda esiin ihmisluonteen parhaita puolia. Kun kaikki on kortilla, tulee meistä hyvässä tapauksessa luovia ja kekseliäitä.
 
Taloudesta saadaan jatkuvasti uusia, kielteisiä viestejä. Kansantalouden tuotanto supistui viime elokuussa 0,6 % verrattuna edellisen vuoden elokuuhun. Viennin arvo laski syyskuussa 8 %.Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin perusteella tilanne heikkenee edelleen.
 
Euroalueen taantuma pitkittyy ja se heijastuu vahvasti Suomeen. Vienti on huonossa hapessa eivätkä kotimarkkinat kasva. Kasvun varaan ei siis voi laskea.
 
Suomen keskeinen ongelma on, että julkinen talous on ylimitoitettu kansantalouden kantokykyyn nähden. Näin on myös Hämeenlinnassa, jossa menot ovat liian suuret suhteessa tuloihin. Vuoden 2011 tilinpäätös oli hälyttävä ja talouden ja toiminnan tasapainottamisohjelma riittämätön. Viime maanantaina hyväksytty budjetti ei tästä huolimatta täytä pula-ajan keittokirjan kriteerejä. Se ei ole riittävän säästäväinen, kekseliäs, järkevä ja realistinen.
 
Tiedämme, etteivät verotulot tule kasvamaan ensi vuonna 4 %. Tiedämme myös, että valtionosuudet tulevat hupenemaan ensi vuonna kuluvaan vuoteen verrattuna ja tilanne heikkenee sen jälkeenkin. Näitä ei ole huomioitu budjetissa realistisesti. Velkamäärä kasvanee pian päättyvän valtuustokauden aikana liki 70 milj. €. Velkaantumisvauhti on hirveä, mutta siitä huolimatta budjettiin jäi investointeja, jotka eivät ole välttämättömiä vaan lisäävät paitsi kaupunkikonsernin velkaa myös käyttömenoja. Tämä on kaikkea muuta kuin pula-ajan oppien mukaista.
 
Kaupungin talouden tasapainottaminen tulee edellyttämään alkuvuodesta 2013 budjetin avaamista, sillä silloin saamme viimeisimmät tiedot kaupungin taloudesta. Uuden kaupunginvaltuuston pöytään katetaan mahdollisimman pitävät tiedot kaupungin taloustilanteesta ja aloitetaan pula-ajan oppien todellinen käyttöönotto.
 
Muut kuin täysin välttämättömät investoinnit pistetään jäihin ja kehittämisessä siirrytään ylinopeudesta kohtuuteen. Kaupunkia kehitetään parhaalla mahdollisella tavalla luontaisten taipumusten mukaisesti nykyinen taloustilanne huomioiden. Myös pula-ajalla kehitettiin, muttei voitu tuhlata senttiäkään. Näin on tehtävä myös Hämeenlinnassa. Kaupungin vetovoimaa ei siis tule lisätä suurilla investoinneilla ja lisälainalla vaan asukaslähtöisyydellä, nykyisten vahvuuksien hyödyntämisellä ja kehittämisellä, maltilla ja turvallisuudella.
 
Pula-ajalla ennakoitiin tulevaa varsin hyvin, koska sisäistettiin se, ettei parempaa ole tiedossa. Näin tulee myös uuden valtuuston tehdä. Jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon, on siis noudatettava pula-ajan keittokirjan oppeja ja jaettava niukkuutta todellisten taloustietojen pohjalta.
 
On myös varmistettava, ettei tarjolla ole mitään turhaa. Vain näillä opeilla voimme tarjota hämeenlinnalaisille riittävästi perusruokaa.

Päivän lehti

5.4.2020