Kolumnit

Kielen päällä -kolumni: Sanasaastaa suuressa salissa?

Kansanedustajat ovat palanneet eduskuntatöihin. Paluun alla entiset puhemiehet toivat julki huolensa poliitikkojen kielenkäytöstä. Yleisradion jutussa pohdittiin muun muassa sitä, miten some-törky tunkeutuu suureen saliin.

Eduskunnan istuntosalin tapahtumat välitetään suorina lähetyksinä kaikelle kansalle verkossa. Moni kansalainen muodostaa käsityksensä politiikasta osittain noiden puheenvuorojen perusteella.

 

Suurta salia on kuvattu politiikan pyhätöksi. Oletus on, että siellä käyttäydytään arvokkaasti ja toisia arvostavasti.

Kielenkäyttöä suuressa salissa ohjaavat monenlaiset säädökset, ohjeet ja sopimukset, esimerkiksi tällaiset: Kansanedustajien tulee teititellä toisiaan. Jos edustaja kritisoi toista edustajaa, hänen tulee jäädä saliin odottamaan mahdollista vastauspuheenvuoroa. Valehtelijaksi toista edustajaa ei saa syyttää.

Kielenkäyttöä koskevien ohjeiden ja käytänteiden on ajateltu takaavan sen, että eduskunnan suuressa salissa keskustellaan sivistyneesti ja keskitytään ongelmien ratkaisemiseen. Paras argumentti voittakoon!

 

Totuus on toiveajattelua ihmeellisempää. Tutkija Kyösti Pekonen kiteyttää Puhe eduskunnassa -kirjassaan haastattelemiensa kansanedustajien ajatuksia näin: keskustelu täysistunnoissa on teatteria. ”Täysistuntopuheen katsotaan olevan lähinnä vaaliretoriikkaa ja kampanjapuhetta, joka ei ole oikeastaan suunnattu edustajakollegoille vaan medialle ja äänestäjille, eikä sillä ole vaikutusta päätettäessä käsittelyssä olevista asioista.”

Pekosen haastattelemien edustajien mukaan todellinen työ tehdään ja merkitykselliset keskustelut käydään suljettujen ovien takana valiokunnissa.

Yleisradion puhemieshaastattelussa arvellaan, että sosiaalisesta mediasta tuttu kärjekäs kielenkäyttö ”läikkyy eduskuntaan”. Edustajat ymmärtävät toisiaan tahallaan väärin, hakevat huomiota ja kilpailevat siitä, kuka osaa ja uskaltaa tölviä toista rajuimmin.

 

Hyvän maun rajoja rikotaan ehkä entistä tietoisemmin, ja joskus joku voi astua myös lain väärälle puolelle. Erään kansanedustajan suuren salin sanomiset ovat nyt esitutkinnassa.

Eduskunta joutuu mahdollisesti päättämään kansanedustajan syytesuojan poistamisesta. Kyseisen puolueen puheenjohtaja on ilmoittanut, että heidän ryhmänsä tukisi äänestyksessä omaa edustajaa. Syytteen eteenpäin viemiseen tarvittaisiin eduskunnassa viiden kuudesosan määräenemmistö.

Koko prosessin seurauksia voi vain arvailla. Tilanne saattaa johtaa siihen, että tarpeeksi ison ryhmän edustaja voi suuressa salissa käyttää kieltä, joka on muissa tilanteissa mahdollisesti laitonta. Somessa ei saa suoltaa saastaa, demokratian temppelissä saa?

 

Kirjoittaja on suomen kielen dosentti ja tietokirjailija.