fbpx
Kulttuuri

Esitys ministerille: Kulttuuriala tarvitsee oman eettisen toimielimen

Vuosittainen rahoitustarve olisi arviolta vajaat puoli miljoonaa euroa.
Hanna Kosonen (kesk.) on viimeisiä päiviään tiede- ja kulttuuriministerinä. Hän luovuttaa salkkunsa tällä viikolla perhevapaalta palaavalle Annika Saarikolle. Kuva: Arttu Laitala
Hanna Kosonen (kesk.) on viimeisiä päiviään tiede- ja kulttuuriministerinä. Hän luovuttaa salkkunsa tällä viikolla perhevapaalta palaavalle Annika Saarikolle. Kuva: Arttu Laitala

Selvityshenkilö Jukka Liedes ehdottaa, että Suomeen tulisi perustaa kulttuurialojen eettinen toimielin ja sijoittaa se Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen. Ehdotus luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelle (kesk.) maanantaina.

Selvityshenkilö Liedeksen mukaan toimielimen tärkein tehtäväalue olisi ennaltaehkäisevä toiminta: kulttuurin alan eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoaminen ja kiteyttäminen, tunnetuksi tekeminen sekä eettisten kysymysten käsittely.

Tehtäviin kuuluisivat myös konkreettisten, epäeettisiksi väitettyjen toimien ja käytäntöjen jälkikäteinen käsittely ja tutkinta. Selvityshenkilö korostaa kuitenkin tällaisen toiminnan monimutkaisuutta ja arkaluonteisuutta verrattuna ennaltaehkäisevään toimintaan.

Moite, huomautus tai ohjaava lausuma

Ehdotuksen mukaan eettisen toimielimen toimivalta olisi luonteeltaan ohjaavaa. Sille voisi kannella tai tehdä valituksia yksittäisissä tapauksissa, mutta sen päätökset olisivat ei-sitovia ja suositusluontoisia.

Seuraamuksena voisi olla esimerkiksi moite, huomautus tai ohjaava lausuma. Toimielin voisi myös ohjata tapauksen käsiteltäväksi muussa toimivaltaisessa elimessä.

– Valitus- tai kantelumenettely olisi perusteltua avata esimerkiksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen eettisen toimielimen perustamisesta. Tällöin alan eettiset periaatteet ja menettelytavat olisi kiteytetty ja alan toimijoiden tiedossa, selvityshenkilö Jukka Liedes toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Osa Taiteen edistämiskeskusta

Kulttuurin alan eettiset kysymykset ovat olleet paljon esillä viime aikoina.

– Eettisiä haasteita ja ongelmia on kulttuurin alalla kuten muillakin aloilla. Lisäksi alalla on omat erityispiirteensä. Oli ilahduttavaa huomata, että alan toimijat itse haluavat toimia niin, että asiat menisivät parempaan suuntaan, tiede- ja kulttuuriministeri Kosonen sanoo tiedotteessa.

Kosonen kutsui tammikuussa laajan joukon kulttuurin alan toimijoita keskustelemaan alan eettisistä haasteista ja ongelmista sekä tarpeesta perustaa toimielin käsittelemään niitä. Toimielimen perustaminen sai tilaisuudessa laajan tuen.

– Selvityshenkilön näkemykset ja ehdotukset tässä vaikeassa asiassa ovat selkeitä. Niiden pohjalta voidaan edetä ja saada kulttuurin alan eettisten kysymysten kohtaamiselle nykyistä pitävämpi pohja. Erityisen tärkeää on saada aikaan tehokkaat menettelytavat, joilla ongelmia ehkäistään jo ennalta, ministeri Kosonen sanoo.

Eettinen toimielin olisi hallinnollisesti osa Taiteen edistämiskeskusta. Toimielimessä olisi neuvosto ja suppea sihteeristö, jonka muodostaisivat pääsihteeri, kaksi asiantuntijavirkamiestä ja avustava henkilö.

Toimielimen vuosittainen rahoitustarve olisi arviolta 400 000–470 000 euroa, joka sisältyisi Taiteen edistämiskeskukselle vuosittain valtion talousarviossa osoitettavaan määrärahaan. HÄSA

Lue myös: Kulttuuriministeri elokuva- ja teatterialojen häirinnästä: Toimintakulttuurin muututtava – elokuvan valtiontukeen tulee metoo-ehto (12.9.2018)

Menot