Meidän huvit

Jääkäriprikaatin Aliupseerikoulussa palvelleet koolla Aulangon maisemissa

Kuva: -
Kuva: -

Koska tapahtuma oli ja missä? Lapin Jääkäripataljoonan ja Jääkäriprikaatin Aliupseerikoulussa palvelleita oppilaita ja kouluttajia avec kokoontui 16. heinäkuuta Aulangon ulkoilumajalle.

Mitä juhlitte? Kymppikerhon väkeä oli kutsuttu kertaamaan ja vertaamaan miesväen palvelusmuistoja aliupseerioppilaiden ja kouluttajien näkökulmista.

Mitä oli ohjelmassa? Ulkoilumajassa kuultiin alustukset eversti Hugo Standerskjöldin elämäntyöstä Aulangon perustajana sekä alueen muinaismeristä. Aulangonvuorta valloitettaessa todettiin kyltin sijainnista Yoldia-meren pinta. Aulanko Club ”Everstin” klubiravintolassa nautitun maittavan lounaan jälkeen palattiin ulkoilumajalle Lapin palvelusmuistojen pariin niitä lappilaisilla yhteislauluilla höystäen.

Kuka lähetti jutun ja kuka otti kuvan? Jutun lähetti koollekutsuja Reino Laajaniemi, ja kuvan otti Ilpo Laiho.

Keitä on kuvassa? Kuvassa ovat Jukka Piironen (vas.) ja Tea Kivinen, Marja ja Hannu Aikio, Leila ja Reino Laajaniemi, Anne ja Jarmo Vaara sekä Outi ja Kalevi Ahonen.