fbpx
Mielipiteet

Aino-Kaisa Pekonen: Elvytys rakentaa tietä ulos koronakriisistä

Sanna Marinin (sd.) hallituksen ministereitä kertomassa pääministerin (keskellä) johdolla budjettiriihen tuloksista torstaina Helsingissä. Kuva: Arttu Laitala
Sanna Marinin (sd.) hallituksen ministereitä kertomassa pääministerin (keskellä) johdolla budjettiriihen tuloksista torstaina Helsingissä. Kuva: Arttu Laitala

Hallitus on päättänyt talousarvioesityksestään vuodelle 2021 tiukan budjettiriihen päätteeksi. Lopputuloksena ensi vuoden talousarviossa tullaan tukemaan kuntien taloutta voimakkaasti varmistaen, että hyvinvointi- ja peruspalveluiden tuottaminen ei vaarannu koronakriisin keskellä.

Hallitus panostaa merkittävästi koronatoimiin, testaukseen, rajojen terveysturvallisuuteen sekä terveyden- ja sosiaalihuollon hoito- ja palveluvelan purkamiseen.

Tukipaketti pyrkii estämään kuntien leikkauksia

Laajalla tukipaketilla hallitus pyrkii myös varmistamaan, että kunnissa ei jouduttaisi leikkaamaan tai lomauttamaan koronakriisin vuoksi. Talousarvion suuri alijäämä voi herättää huolta, mutta jos taloutta ei pidettäisi kriisin hetkellä käynnissä elvyttävällä talouspolitiikalla, olisivat seuraukset vielä haitallisemmat ja tästä koituva lasku lopulta vielä suurempi.

Budjettiriihessä tehtiin myös tärkeitä päätöksiä työllisyyden ja osaamisen vahvistamisesta. Työvoimapalveluita ja palkkatukea vahvistetaan merkittävästi, oppivelvollisuusikää pidennetään, varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla parannetaan osana hallituksen työllisyystoimia.

On tarpeen valaa uskoa tulevaisuuteen

Oppositiosta ja elinkeinoelämän taholta on vaadittu niin sanottuina kovina toimina sekä sosiaaliturvan että työehtojen heikentämistä keskellä taantumaa, vaikka juuri nyt on tarpeen turvata kulutuskysyntää ja valaa uskoa tulevaisuuteen.

Keskustelua on herättänyt myös riihessä linjattu pohjoismainen työvoimapalveluiden malli, jota on virheellisesti verrattu aiemmin purkamaamme aktiivimalliin.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) valmisteluvastuulla etenevä pohjoismainen malli ei ole aktiivimalli, eikä tuo mukanaan uusia sanktioita, vaan päinvastoin uuden mallin myötä nyt jo olemassa olevia karensseja lievennetään.

Pohjoismainen malli pitää sisällään huomautusmenettelyn käyttöönoton ja karenssien lieventämisen 5–45 päivään nykyisestä 15–90 päivästä.

Kun nykyään yksittäisen velvoittavan työtarjouksen unohtaminen johtaa heti etuuden menettämiseen 60 päiväksi, on jatkossa laiminlyönneistä seurauksena huomautus, sen jälkeen 5 päivän karenssi ja sitten 10 päivän karenssi.

Yksittäisestä unohduksesta ei ole syytä rangaista

Työllisyydenkin kannalta on järkevää, ettei yksittäisen tapaamisen tai hakemuksen unohtamisen takia sysätä ihmisiä pitkäksi aikaa kokonaan järjestelmän ulkopuolelle ja toimeentulotuen varaan. Irtisanoutumisesta seuraava 90 päivän karenssi puolitetaan 45 päivään, mikä vahvistaa työmarkkinoiden dynamiikka ja työntekijöiden turvaa.

Samalla hallitus sopi työnhakuvelvoitteen uudistamisesta niin, että työkyvyn ja alueellisen työmarkkinatilanteen mukaan kunkin työttömän on haettava 0–4 työpaikkaa kuukaudessa.

Vaikka hakemusvelvoitteessa on kyse vasemmistoliitolle kipeästä kompromissista, on nyt rakennettava malli kokonaisuudessaan parannus työttömien oikeusturvaan ja asemaan. Aktiivimalli, joka rankaisi ihmisiä siitä, että he eivät hakemisesta huolimatta päässeet työhön tai koulutukseen, on kuollut ja kuopattu.

On edelleen vastattava koronakriisiin

Budjettiriihen lisäksi politiikan syksyä hallitsee edelleen myös akuutti vastaaminen koronakriisiin ja sen sosiaalisiin seurauksiin.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä väliaikaisesta epidemiakorvauksesta, jolla tullaan tukemaan taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä 75 euron suuruisella kuukausittaisella korvauksella loppuvuoden ajan. Päätös on jatkoa hallituksen väliaikaisille koronatoimille, joilla on aiemmin mm. vahvistettu lomautetuksi ja työttömäksi joutuneiden työttömyysturvaa.

Terveyden ja talouden turvaamisen lisäksi on keskeistä, että pystymme kriisin keskellä toimimaan myös köyhyyden vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Aino-Kaisa Pekonen

sosiaali- ja terveysministeri (vas.)

Riihimäki

Menot