Mielipiteet

Mielipide: Asepalvelus voi johtaa talousvaikeuksiin

Puolustusvoimat on tehnyt muutoksia ammattisotilaiden kuntovaatimuksiin ja siihen, kuinka näiden vaatimusten täyttämistä mitataan.
Arkistokuva

Julkisuudessa on viime aikoina nostettu esille asepalvelus erityisesti siitä näkökulmasta, että yhä useampi mies jättää armeijan käymättä. Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on ilmaissut huolensa asiasta. Yhdeksi syyksi ongelmaan on esitetty sitä, että yhdessä asuminen kasarmilla saattaa ahdistaa miehiä.

 

Keskustelussa on syytä nostaa esiin toinen tunnetusti ahdistusta aiheuttava asia: armeija-aika voi johtaa talousvaikeuksiin. Päivärahalla elävä varusmies tienaa palveluksen alussa käytännössä noin 150 euroa kuukaudessa. Vaikka Kela korvaa asumisen kustannukset palvelusajalta, on summa pieni suhteessa nykypäivän menorakenteeseen.

Pelkästään älypuhelimen kuukausimaksu saattaa hotkaista viidenneksen koko kuukaudelle varatusta rahasummasta. Helsingin Yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on julkaissut kohtuullisen minimin viitebudjetteja.

 

Jos päiväraha suhteutetaan niihin, tulee selväksi, että varusmiehen on vaikea tulla toimeen pelkällä päivärahalla vapaa-ajallaan.

Päiväraha nousee palvelusajan pidentyessä, mutta toimeentulo sen varassa ei silti ole helppoa. Eläminen ja liikkuminen lomapäivinä maksaa. Osamaksut sekä luottojen lyhennykset on hoidettava myös armeija-aikana ilman, että niihin saa maksuvapaata.

Pikalainayhtiöt tarjoavat näennäisesti helppoja ratkaisujaan pienituloisten vaikeaan tilanteeseen. Korkeakorkoinen laina elämän perustarpeiden rahoittamiseksi kärjistää kuitenkin usein maksuvaikeuksia.

Tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista kokee, että raha-asiat kuuluvat kolmen eniten stressiä aiheuttavan tekijän joukkoon elämässä. Talousasiat stressaavat erityisesti pienituloisia, ja harva ihmisryhmä Suomessa on pienituloisempi kuin varusmies.

 

Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan sekä rakenteellisia uudistuksia että neuvontaa. Kannatamme ajatusta palvelusaikaan yhdistetystä ennakoivasta talousneuvonnasta, joka turvaa taloustaidot myös tulevaisuudessa siviilissä. Talousosaamisen vahvistaminen ei kuitenkaan riitä, mikäli rakenteet eivät tue armeija-ajasta selviytymistä.

Olennainen kysymys on, miten turvataan taloudelliset edellytykset myös palvelusaikana.

 

Menot