fbpx
Mielipiteet

Assissa vähemmät neliöt tehostavat myös toimintaa - "On erittäin vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, mitkä suunnitteluratkaisut edistävät hoitotuloksia"

Alkuvuodesa uusiksi pannuissa Assi-keskussairaalan suunnitelmissa sairaalan alue Ahvenistontien varressa näytti tältä.

Assi -hanke on puhuttanut viime päivinä HäSa:n mielipidesivuilla. Taisto Talvensaari esitti (HäSa 6.6) huolensa keskussairaalan näivettämisestä Pirkanmaan sivukonttoriksi koska uudesta sairaalasta tehdään nykyistä pienempi.

Assi on Suomessa kolmas kokonainen keskussairaala, joka sitten 1970-luvun suunnitellaan tyhjälle tontille ilman vanhojen seinien luomia rajoituksia, ja sen vuoksi tilat voidaan suunnitella erittäin tilatehokkaiksi ja toimintaan optimoiduiksi. Assin vastaanottohuoneet ovat yhteiskäyttöisiä ja vain potilaiden tutkimiseen tai hoitamiseen tarkoitettuja. Etävastaanotot, hallinnollinen ja muu niin sanottu paperityö tehdään toimistoalueen työpisteillä tai etätyönä.

Logistiikka ja tuotannonohjaus suunnitellaan siten, että tavarat ja ihmiset liikkuvat sujuvasti ja käytäviä on mahdollisimman vähän.

Vuodeosastojen henkilökunta käyttää yhteisiä tiloja (esim. varasto- ja toimistotilat, osastokeittiö, lääkehuone, toimenpidehuone), jolloin potilastiloista voidaan tehdä väljempiä. Teho- ja valvontapaikkoja sekä eriasteisia seurantapaikkoja tulee Assiin enemmän kuin nyt, koska tulevaisuudessa yhä useampi potilas kotiutuu melko pian toimenpiteen jälkeen.

Satoja tutkimuksia

Assiin sijoitetaan kaikki samat toiminnot kuin nykyisessä sairaalakiinteistössä, ja sen lisäksi vielä vanhassa keuhkoparantolarakennuksessa sijaitsevat psykiatrian osastot ja poliklinikat, Riihimäen sairaalan kuntoutusosasto sekä Vanajaveden sairaalan vuodeosastot.

Kaikki tämä saadaan mahtumaan hyvällä suunnittelulla pienempiin neliöihin kuin missä ne nyt toimivat. Pienemmät neliöt mahdollistavat merkittävästi alhaisemmat käyttökulut.

Sairaalasuunnittelua tukemaan on viimeisen 20 vuoden aikana tehty satoja tutkimuksia arkkitehtuurin vaikutuksesta sairaaloiden turvallisuuteen, tehokkuuteen ja hoitotuloksiin.

On erittäin vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, mitkä suunnitteluratkaisut edistävät hoitotuloksia, parantavat turvallisuutta ja vähentävät potilaiden ja ammattilaisten stressiä. Näitä evidence-based designin periaatteita noudatetaan myös Assin suunnittelussa.

Menot