Mielipiteet

Mielipide: Digilaitteiden korvauskäytäntö närkästyttää

Perusopetuslain mukaan oppimateriaalit kuten iPadit ovat oppilaalle maksuttomia. Kuvituskuva: Juhani Salo

Monessa peruskoulussa on käytössä sähköisiä laitteita kuten Cromebookeja ja iPadeja. Laite luovutetaan oppilaan käyttöön huoltajan allekirjoitusta vastaan.

Oppilaiden vanhemmat ovat närkästyneitä ohjeistuksesta, jonka mukaan oppilas on velvollinen korjaamaan laitteen omalla kustannuksellaan laitteen rikkoutuessa.

Perusopetuksesta on säädetty perusopetuslaissa. Vahingonkorvauksesta on määräyksiä vahingonkorvauslaissa, ja digitaalisten laitteiden korvauskäytännöistä on myös opetushallituksen laatima suositus.

Perusopetuksesta säädetään perusopetuslaissa. Sen mukaan opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaille maksuttomia.

 

Oppilaiden käytössä olevat laitteet voivat rikkoontua niin koulussa kuin kotonakin, vaikka oppilaat käyttäisivätkin laitteita huolellisesti.

Opetushallitus suosittelee, että koulu pääsääntöisesti kantaa vastuun laitteen korjaamisesta ja katoamisesta, ellei voida osoittaa, että oppilas on toiminut erityisen huolimattomasti.

Vahingonkorvauslain mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa vahingon, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon (2 luvun 1§).

Kahdeksaatoista vuotta nuorempi on velvollinen korvaamaan vahingosta sen määrän, joka katsotaan teon tahallisuuteen, lapsen ikään, kehitystasoon, varallisuuteen ja vahingon kärsijän varallisuuteen kohtuulliseksi (2 luvun 2§).

Vanhemmilla ei myöskään ole velvollisuutta ottaa vakuutusta koulun laitteen rikkoutumisen tai häviämisen varalle. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi korvauskäytäntöjen tulee olla yhtenäiset kaikkien oppilaiden välillä.

 

Lisää aiheesta: Kuka korvaa rikkoutuneen laitteen? – Nummen yhtenäiskoulun viesti huoltajille herätti kysymyksiä sosiaalisessa mediassa

 

Vanhempainyhdistykselle on tärkeää, että perusopetuksen maksuttomuus ja opetushallituksen suositus toteutuvat kaikissa peruskouluissa. Oppilaalle syntyy korvausvelvoite vain, jos teon voidaan osoittaa olleen tahallinen.

Hämeenlinnan kaupungin peruskouluissa siirrytään luokka-asteittain kohti omia henkilökohtaisia laitteita niin, että seuraavien vuosien aikana saataisiin omat laitteet kaikille 4.–9.-luokkalaisille.

Vanhemmille on tärkeää, että ohjeiden tulee olla suositusten mukaiset ja yhtenäiset kaikissa kaupungin kouluissa niin, että oppilaat eivät joudu eriarvoiseen asemaan sen perusteella, mitä koulua he käyvät.

 

Päivän lehti

26.11.2020

Fingerpori

comic