Mielipiteet

Ehdokasmielipide: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on edelläkävijä

Havainnekuvassa on mahdollinen tuleva näkymä uuden keskussairaalan tutkimushuoneeseen. Kuva: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Havainnekuvassa on mahdollinen tuleva näkymä uuden keskussairaalan tutkimushuoneeseen. Kuva: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Me suomalaiset tarvitsemme terveydenhuoltoon uudenlaista tapaa ja keinoja varmistaa ikääntyvän yhteiskuntamme terveydenhuollon palvelut.

Laajapohjainen, mieluiten parlamentaarisen valmisteluun perustuva terveydenhuollon kehittäminen on välttämättömyys.

Ihmisen palvelujen tarvitsijana pitää olla tärkeimmällä sijalla valmistelussa ideologisen tavoitteiden sijaan.

Terveellisempi ympäristö, terveemmät elämäntavat, hyvä työterveyshuolto, katkeamaton hoitoketju perusterveydenhuollosta vaativaan erikoissairaanhoitoon kannattaa olla yhteisenä tavoitteena. Tietojärjestelmien yhteensopivuus on välttämättömyys hyvälle hoitoketjulle.

Nykyinen, osin hallitsematon ulkoistus, jossa ihminen ei voi itse valita hoitopaikkaa, heikentää sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon laatua. Tästä on karmeita esimerkkejä, joita emme kukaan kaipaa.

Mahdollisuus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkojen välillä, jota täydentää kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin terveydenhuolto osana valikkoa olisi mielestäni erinomainen vaihtoehto.

Nykyisessä mallissa valinnan tekee viranomainen. Annetaan kansalaisten valita itselleen parasta, näin huonosti asioita tekevät tahot kaatuvat pois.

Organisoitumismalli pitää kehittää hoidon tarjonnan ja osaamisen kautta sekä ihmisille tärkeiden perusterveydenhuollon lähipalvelujen tarpeiden kautta.

Hallintomallit voivat perustua vahvoihin kaupunkeihin ja harvaan asutulla seudulla toisenlaisiin ratkaisuihin. Maakunnat ovat liian pieniä kokonaisuuksia.

Yhteistyö, jota Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidon osalta on viritelty, on erinomainen esimerkki uudenlaisesta ajattelusta. Kahdeksan tähden sairaala on kannatettava kokonaisuus.

Nyt ei ole aika ilkkua, eikä kerätä irtopisteitä. On unohdettava ideologiat ja valmisteltava päätettäväksi parasta terveydenhuoltoa maailmassa meille suomalaisille. On tehtävä päätöksiä, joita ei ole kahteentoista vuoteen kyetty tekemään.

 

Vaalikeskustelun pelisäännöt Hämeen Sanomissa

Alkaneena keväänä järjestetään kahdet valtiolliset vaalit, eduskuntavaalit huhtikuun puolivälissä ja europarlamenttivaalit toukokuussa.

Vaalien lähestyessä Hämeen Sanomien mielipidepalsta on käytettävissä vaalikeskusteluun sekä tiedonvälittäjänä että kansanvaltaa kannattavana keskustelufoorumina ilman eri rajoituksia.

Osa mielipidekirjoituksista julkaistaan myös Hämeen Sanomien verkkoversiossa.

Vaalikeskustelussa on keskityttävä mahdollisimman tarkasti rajattuihin ja kantahämäläisiä koskettaviin asioihin ja mieluiten uusiin keskusteluavauksiin.

Henkilö- tai ryhmäesittelyt sekä yleiset vaaliohjelmajulistukset eivät ole toivottuja.

Kirjoituksia koskevat mielipidepalstan yleiset pelisäännöt. Niiden on oltava lyhyitä ja ytimekkäitä. Enimmäispituus on välilyönteineen noin 2000 merkkiä.

Kirjoitusten lopussa kirjoittajan on mainittava nimensä lisäksi mahdollinen ehdokkuutensa, puoluekantansa ja paikkakuntansa.

Kansanedustajaehdokkaiden lisäksi kirjoituksia julkaistaan luonnollisesti edelleen myös muilta kantahämäläisiltä ja myös vaaleihin liittymättömistä aiheista.

Mielipidepalstaa ei ole varattu pelkkään vaalikeskusteluun.

Kaikilta kirjoittajilta toivotaan avoimuutta ja esiintymistä omalla nimellään.

On ehdottoman tärkeää, että kirjoittajat kertovat toimituksen tietoon yhteystietonsa, joista etenkin paikkakunta on oleellinen.

Palstan sähköpostiosoite on mielipide@hameensanomat.fi
Osoitteessa ja puhelinnumerossa 03-6151 452 mahdollisiin tiedusteluihin vastaa pääkirjoitus- ja mielipidetoimittaja Rauno Lahti.