Mielipiteet

Ehdokasmielipide: Kiitos Hattulan nuorille – Nuoret tarvitsevat kokemuksia vaikuttamisesta

Parolan lukion abit ottivat penkkareissa kantaa opinahjonsa lakkautuskaavailuihin. Kuva: Pekka Rautiainen
Parolan lukion abit ottivat viime keväänä penkkareissa kantaa opinahjonsa lakkautuskaavailuihin. Lukion lakkautus poistettiin myöhemmin säästölistalta. Arkistokuva: Pekka Rautiainen

Suomalaisten nuorten halu osallistua politiikkaan ja yhteiseen päätöksentekoon on pitkään ollut alamaissa. Merkkejä paremmasta on kuitenkin ilmassa.

Vastikään julkaistu Nuorisobarometri kertoo nuorten kiinnostuksen politiikkaan lisääntyneen. Tosin, edelleen vain osa vaikuttaa olevan todella innostuneita politiikasta. Jo aiemmin uutisoitiin, että vaikka nuoret haluavat vaikuttaa, eivät he kuitenkaan ole erityisen innokkaita äänestämään vaaleissa. Mistä tämä kertoo?

Väitän, että nuorten matala äänestämisaktiivisuus kertoo yhtäältä sekä politiikan vieraantumisesta nuorten elämismaailmasta että poliittisen päätöksentekojärjestelmän kankeudesta.

Nuoret tuntuvat kaipaavaan suoraa ja osallistavaa demokratiaa, joka tuottaa paitsi näkyviä tuloksia nopeasti myös voimakkaan tunteen yhteenkuuluvuudesta.

Hattulassa nuoret nousivat lukionsa lakkauttamisesitystä vastaan tavalla, joka herätti myös median kiinnostuksen.

Nuoret osoittivat, että aktivoitumalla ja vaatimalla vastuullista päätöksentekoa voi mobilisoida isompiakin kansanliikkeitä. Joukkovoimalla vaikuttaa siis edelleen olevan mahdollista muuttaa asioiden kulkua ja lopputulosta.

Nuorten ulosmarssi, lehtikirjoittelut ja julkisen kuulemistilaisuuden järjestäminen ovat kokemuksina jopa kouluopetusta arvokkaampia, sillä niissä konkretisoituvat aktiivisen kansalaisuuden ihanteet muistettavasti ja ryhmään kuulumisen tunteita herättelevästi.

Kansalaisyhteiskunta on valtioista ja markkinoista erillinen tila, jossa kansalaiset toimivat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomi on harvinaislaatuinen maa siinä suhteessa, että meillä kansalaisyhteiskunnan tila on laaja ja avoin, eikä sitä rajoiteta ideologisin perustein tai esimerkiksi väkivallan tai pelottelun uhalla.

Margaret Mead totesi aikoinaan: Älä koskaan epäile, etteikö pieni ryhmä vihkiytyneitä kansalaisia voisi muuttaa maailmaa. Todellakin, se on ainoa asia, mikä on sitä koskaan muuttanut.

Meadin hengessä tarvitsemme toinen toisiamme muuttaaksemme yhteiskuntaa paremmaksi ja saadaksemme äänemme kuuluviin.

Yhdessä tekemiselle rakentuu toimiva ja kansalaisia osallistava demokratia, jota nuoret ovat nyt ja tulevaisuudessa toivon mukaan entistä vahvemmin ylläpitämässä. Kiitos Hattulan nuorille!