fbpx
Mielipiteet

Lulu Ranteen ehdokasmielipide: Ratahankkeet eivät saa heikentää demokratiaa

Suomiradan pääpukarit, eli Helsingin ja Tampereen pormestarit Jan Vapaavuori sekä Lauri Lyly astelemassa Tampereen Raatihuoneelle viime vuoden helmikuussa. Kuva: Janne Ruotsalainen
Suomiradan pääpukarit, eli Helsingin ja Tampereen pormestarit Jan Vapaavuori sekä Lauri Lyly astelemassa Tampereen Raatihuoneelle viime vuoden helmikuussa. Kuva: Janne Ruotsalainen

Suomalaiseen demokratiaan kuuluu, että kansalaiset ovat päättämässä heitä koskevista asioista valitsemiensa edustajien välityksellä.

Päätöksenteon tulee myös olla läpinäkyvää ja veronmaksajilla oikeus valvoa julkisen rahan käyttöä. Avoin toimita on myös kannattavaa, sillä läpinäkyvyys vahvistaa demokratiaa, parantaa päätöksenteon laatua ja kohentaa taloutta.

Julkisomisteiset yhtiöt kuitenkin voivat ja myös salaavat veronmaksajilta osakeyhtiölakiin vedoten lähes mitä tahansa tietoa.

Suurten ratahankkeiden rahoituspohjan laajentamiseksi on nyt kuitenkin päätetty perustaa valtioenemmistöisiä hankeyhtiöitä.

Suomirata oy -hankeyhtiöllä on tarkoitus kehittää erityisesti Tampere–Helsinki-päärataa. Radan vaikutusalueella asuu kolmannes suomalaisista, joten sen kehittämisellä on suuri merkitys paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Miljardihankkeisiin liittyvää päätöksentekoa ollaan siis siirtämässä demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle.

Valtiovarainvaliokunta totesi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman käsittelyn yhteydessä, että myös hankeyhtiömallilla toteutettavat hankkeet ja niihin liittyvä rahoitus ovat osa kokonaisvaltaista, parlamentaarisesti valmisteltua suunnitelmaa ja sen edellyttämää valmisteluprosessia.

Valiokunta siis edellytti todellista demokratiaa. Tapahtumaketju on kuitenkin tähän asti ollut demokratian ja Hämeen edunvalvonnan kannalta katastrofaalinen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on todennut, että LVM, Helsinki, Vantaa ja Tampere päätyivät “yhteisesti ja yksimielisesti” siihen, ettei pienempiä pääratakaupunkeja tai -kuntia päästetä mukaan hankeyhtiön ensimmäiseen vaiheeseen (HäSa 13.3).

Tätä päätöstä kannattaa pysähtyä miettimään. Siinä tosiasiassa isot sudet päättivät keskenään “yksimielisesti”, mitä on lounaaksi. Lampaita ei siksi edes kutsuttu neuvonpitoon.

Maan hallituksen ero onneksi keskeytti suunnitelmien toimeenpanon ja asia tulee eteen uudelle hallitukselle.

Suomi tarvitsee rataverkon voimakasta uudistamista. Kansallisesti merkittävät infralinjaukset eivät kuitenkaan kuulu hankeyhtiössä piilossa suunniteltaviksi tai toteutettaviksi.

Uuden eduskunnan on palautettava tämäkin juna raiteilleen.

Lulu Ranne

diplomi-insinööri

kansanedustajaehdokas (ps.)

Hämeenlinna

 

Vaalikeskustelun pelisäännöt Hämeen Sanomissa

Alkaneena keväänä järjestetään kahdet valtiolliset vaalit, eduskuntavaalit huhtikuun puolivälissä ja europarlamenttivaalit toukokuussa.

Vaalien lähestyessä Hämeen Sanomien mielipidepalsta on käytettävissä vaalikeskusteluun sekä tiedonvälittäjänä että kansanvaltaa kannattavana keskustelufoorumina ilman eri rajoituksia.

Osa mielipidekirjoituksista julkaistaan myös Hämeen Sanomien verkossa.

Vaalikeskustelussa on keskityttävä mahdollisimman tarkasti rajattuihin ja kantahämäläisiä koskettaviin asioihin ja mieluiten uusiin keskusteluavauksiin.

Henkilö- tai ryhmäesittelyt sekä yleiset vaaliohjelmajulistukset eivät ole toivottuja.

Kirjoituksia koskevat mielipidepalstan yleiset pelisäännöt. Niiden on oltava lyhyitä ja ytimekkäitä. Enimmäispituus on välilyönteineen noin 2000 merkkiä.

Kirjoitusten lopussa kirjoittajan on mainittava nimensä lisäksi mahdollinen ehdokkuutensa, puoluekantansa ja paikkakuntansa.

Kansanedustajaehdokkaiden lisäksi kirjoituksia julkaistaan luonnollisesti edelleen myös muilta kantahämäläisiltä ja myös vaaleihin liittymättömistä aiheista.

Mielipidepalstaa ei ole varattu pelkkään vaalikeskusteluun.

Kaikilta kirjoittajilta toivotaan avoimuutta ja esiintymistä omalla nimellään.

On ehdottoman tärkeää, että kirjoittajat kertovat toimituksen tietoon yhteystietonsa, joista etenkin paikkakunta on oleellinen.

Palstan sähköpostiosoite on mielipide@hameensanomat.fi
Osoitteessa ja puhelinnumerossa 03-6151 452 mahdollisiin tiedusteluihin vastaa pääkirjoitus- ja mielipidetoimittaja Rauno Lahti.

Menot