fbpx
Mielipiteet

Ehdokasmielipide: Suomi tarvitsee lisää veronmaksajia

Lahden Hennalaan syyskuussa vuonna 2015 saapuneita turvapaikanhakijoita. Kuva: Harri Nurminen
Lahden Hennalaan syyskuussa vuonna 2015 saapuneita turvapaikanhakijoita. Kuva: Harri Nurminen

Suomella on edessään haaste, kuinka turvataan yhteiskunnan tuottamat palvelut niitä tarvitseville tilanteessa, jossa veronmaksajien määrä väestön ikääntyessä ja ikäluokkien pienentyessä vähenee.

On ratkaistava, kuinka maahamme saadaan lisää työkykyistä ja työikäistä väestöä.

On valitettavaa, että julkisessa keskustelussa maahanmuuttajista puhutaan usein negatiiviseen sävyyn ja siten, kuin he olisivat yksi yhtenäinen samanlaisten ihmisten joukko. Sitä he eivät ole. Syitä saapua Suomeen on varmasti yhtä monia kuin on tulijoitakin.

Tilastojen mukaan suuri osa tänne muuttavista ulkomaalaisista tulee työn, opiskelun tai rakkauden perässä.

Ikävä kyllä osa maahanmuuttajista on joutunut jättämään kotimaansa pakon edessä, jolloin kotiutuminen uuteen maahan ja sen kulttuuriin on monin verroin vaikeampaa.

Myös näitä ihmisiä on meidän voitava auttaa, jotta he kasvaisivat täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi mahdollisimman sujuvasti ja ennen kaikkea nopeasti.

Koulutus on tärkein tekijä jokaisen Suomeen muuttavan kotoutumisessa.

Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on kotoutumisen kannalta elintärkeää, mutta myös lapsen oman äidinkielen kehittymistä tulee tukea.

Maahanmuuttajataustaiset nuoret jatkavat kantasuomalaisia harvemmin lukiossa ja heillä on näin myös aikuisina matalampi koulutustausta kuin muilla suomalaisilla ikätovereillaan.

Maahanmuuttajataustaisia nuoria on myös kannustettava lukiokoulutukseen ja akateemiselle uralle. Toisen asteen opintojen ohjaus on myös heille erittäin tärkeää.

Niille maahanmuuttajille, jotka aloittavat kasvunsa suomalaisiksi vastaanottokeskuksissa, on tarjottava nykyistä paremmat mahdollisuudet kieli- ja kulttuuriopintoihin.

Joutilaisuus, turvattomuus ja epätietoisuus tulevaisuudesta yhdistettynä rankkaan menneisyyteen kotimaassa, ovat omiaan hidastamaan sopeutumista yhteiskuntaamme ja antaa monesti sysäyksen syrjäytymiselle.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan myös maahanmuuttajataustaisia opettajia, jotka toimivat linkkeinä oppilaiden ja opettajien sekä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Sellaiset maahanmuuttajat, joilla on jo olemassa koulutus, ovat työllistyessään tärkeä kansantaloudellinen investointi ja heistä meidän on pidettävä kiinni.

Maahanmuuttajien on voitava päästä nykyistä nopeammin todelliseksi osaksi arkeamme, sillä ainoastaan siten he voivat antaa osansa yhteiskuntamme rakentamiseen ja rahoittamiseen.

Menot