fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Jos todella halutaan Evo luontomatkailun maailmankartalle, kansallispuiston perustaminen on loogisin vaihtoehto

Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmä luovuttaa loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle keskiviikkona 29. kesäkuuta Evolla. Kuva: Veli-Matti Virtanen

Maa- ja metsätalousministeriön asettama retkeilyalueen kehittämistyöryhmä esitteli 29.6. raporttinsa Evon alueen kehittämiseksi.

Evon alueen käyttöä on pohtinut kaksi eri työryhmää vuoden sisällä.

Retkeilyaluetyöryhmän sinänsä ansiokas työ näyttäytyy valitettavasti politikointina ja hidasteluna ympäristöministeriön tavoitteleman Evon tiedekansallispuiston kampittamiseksi. Kansallispuisto ja luontomatkailun kehittäminen olisivat yhteensovitettavissa Evolla.

Tiedekansallispuistolla on laaja tiedeyhteisön tuki ja uudenlainen tiedettä ja retkeilyä yhdistävä puisto voisi olla kansallinen ylpeyden aihe. Molempien työryhmien näkökulmat yhdistämällä olisi voitu saada vuodessa paljon enemmän aikaan.

Retkeilyaluetyöryhmän raportissa nostetaan esiin keinoja kasvattaa Evon vetovoimaisuutta ja brändiä, vaikka kansallispuistostatus tarjoaisi jo itsessään vetoapua luontomatkailulle, verkottuneelle yritystoiminnalle ja aluetalouden vahvistamiselle. Kansallispuistostatuksen vetovoimaisuus on todennettu Hossan ja Teijon tapauksissa, joissa muutos retkeilyalueesta kansallispuistoksi nosti kävijämääriä välittömästi perustamisen jälkeen ja kävijäluvut ovat vakiintuneet korkealle tasolle.

Jos todella halutaan laittaa Evo luontomatkailun maailmankartalle, kansallispuiston perustaminen on loogisin vaihtoehto.

Evon kansallispuiston tärkein peruste on kuitenkin edelleen luonnonsuojelu. Suomi on sitoutunut EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka toteuttaminen edellyttää metsien suojelualojen kasvattamista.

Ilmastopaneeli IPCC:n mukaan luonnonsuojelun lisääminen ja alkuperäisen luonnon elvyttäminen ja ennallistaminen ovat ratkaisevia askelia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sopeutumisessa. Suomen metsälajien uhanalaistuminen ei ole pysähtynyt 2000-luvulla, vaan Suomen luontopääoman arvo rapautuu. Erityisesti Etelä-Suomessa metsien suojelutilanne on erittäin heikko. Tätä taustaa vasten Evon kansallispuiston perustaminen olisi selkeä ja nopea vastaus EU:n ja Suomen biodiversiteettistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi, suojelualojen lisäämiseksi ja luontokadon taltuttamiseksi. Suomalaisten tuki luonnonsuojelualueiden lisäämiselle on vahva. Milloin saamme juhlia Evon kansallispuiston avajaisia?

Ina Rosberg

aluesihteeri, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry

Menot