fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Evo paljastaa Suomen ympäristöhallinnon valuvian – Valtionhallinnon sisäinen kiistely on lopetettava

Suunnitelmasta paistaa läpi tarkoitus kehittää Evosta matkailu- ja metsästyspuisto metsätaloutta unohtamatta.
Suomaisemaa Evolta viime keväältä. Kuva: Tomi Vesaharju / HäSa

Kahden ministeriön erisuuntainen toiminta Evolla paljastaa Suomen ympäristöhallinnon pitkäkestoisen ongelman, joka juontaa 1980-luvun alkuun, kun ympäristöministeriö perustettiin.
Silloin tehtiin poliittinen kompromissi, jossa keskustapuolueen vaatimuksesta luonnonvaroista ja muun muassa valtion metsien käytöstä ja metsästyksestä päättäminen jäi maa- ja metsätalousministeriöön ja luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojeluasiat siirrettiin uuteen ympäristöministeriöön.

Tähän ristiriitaan törmättiin jälleen Evolla.

Kuten lehden pääkirjoituksessa (HäSa 1.7.) todettiin Evo-asia on politisoitunut tai itse asiassa minusta kyllä politisoitu kansallispuistohankkeen kampittamiseksi.
Se näkyi kyllä kansallispuistohankkeen aluetyöryhmässä, josta metsästäjiä, maa-ja metsätalouden harjoittajia ja maanomistajia edustavat toimijat marssivat loppuvaiheessa ulos, siitäkin huolimatta, että kansallispuistoryhmä käsitteli todella perusteellisesti metsästystä ja esitti myös vaihtoehtoja metsästyksestä kansallispuistossa.

Yleissuunnitelma on vain metsähallituksen oma

Jari Koskinen katsoi mielipidekirjoituksessaan, että maa- ja metsätalousministeriön (MMM) retkeilyaluetyöryhmä vain työsti eteenpäin 2020 syksyllä valmistunutta metsähallituksen laatimaa Evon maankäytön yleissuunnitelmaa. Suunnitelma oli myös kansallispuistotyöryhmän pohja-aineistona.

Yleissuunnitelma on kuitenkin vain metsähallituksen oma suunnitelma, jolla ei ole mitään juridista painoarvoa.

Tarkoitus kehittää Evoasta matkailu- ja metsästyspuisto

Suunnitelmasta paistaa läpi tarkoitus kehittää Evosta matkailu- ja metsästyspuisto metsätaloutta unohtamatta.
Tämä näkyy myös siinä, että kaavaillulta kansallispuistoalueelle on jo rakennettu osana retkeilyaluetta noin 150 metsästyslavaa.

Aika poliittinen vaikutelma jäi myös Hämeen Sanomien retkeilyaluetyöryhmän mietinnön luovutuksen uutisjutusta (29.6.).

Tilaisuudessa metsähallituksen työryhmän puheenjohtajat, pääjohtaja Juha Niemelä ja entinen maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen (kok.), luovuttavat Evon kansallispuistoa julkisuudessan vastustaneen maa- ja metsätalousministerin Jari Lepän (kesk.) asettaman työryhmän mietintöä seuraajalleen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle (kesk.).
Mukana tilaisuudessa oli myös entinen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk.). Nuori, uusi ministeri taisi saada myös hyviä neuvoja vanhoilta kollegoilta.

Ongelma vaatii nopeita poliittisia ratkaisuja

Luontokato ja ilmastonmuutos vaativat nopeita toimia, joihin yhteiskunnan on vastattava. Tämä Evon kansallispuistohankkeessa jälleen esiin puhjennut Suomen ympäristönhallinnon ongelma vaatii nopeita poliittisia ratkaisuja.

Valtionhallinnon sisäinen kiistely on lopetettava ja Etelä-Suomen metsien suojelutilanteeseen pitää hakea ratkaisuja.
Valtion maiden noin 650 000 hehtaarin merkitys tulee olemaan täällä merkittävä, kun metsiensuojeluverkkoa laajennetaan.

Valtion mailla olevat luontoarvoiltaan merkittävät metsät eivät ole turvassa hakkuilta, kuten viime aikoina julkisessa uutisoinnissa on nähty muun muassa Oulujärven Manamansalon valtion retkeilyalueella.

Valtiovalta ja Suomen ympäristöpaneeli ovat asettaneet haastavia tavoitteita luontokadon torjumiseksi. Metsiensuojelutavoitteiden toteuttamiseksi valtion pitää ottaa myös konkreettiset toimenpiteet käyttöön ja aloittaa työ Etelä-Suomessa meidän kaikkien omistamista metsistä.

Hannu Raittinen
DI,
liittovaltuuston varapuheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto

Menot