Mielipiteet

Faktat tukevat matkailuun panostamista

Esimerkiksi Petäys ja ulkoilmamajoitus saattaisivat olla niin suomalaiselle kuin ulkomaalaiselle turistille melkoinen elämys. Kuva: Pekka Rautiainen
Esimerkiksi Petäys ja ulkoilmamajoitus saattaisivat olla niin suomalaiselle kuin ulkomaalaiselle turistille melkoinen elämys. Kuva: Pekka Rautiainen

On ollut ilo huomata, että matkailu puhuttaa maakunnassa nykyisin varsin aktiivisesti. Esimerkiksi E. Salorannan mielipide maakuntalehdessä (HäSa 24.7.) pureutui matkailun kehittämiseen.

Samalla hän vetosi kuntiin entistä vahvempien matkailupanostusten puolesta.

Olisikin tärkeää, että kuntien toimintaa vahvistettaisiin, koska faktat tukevat tällaista politiikkaa. Kuntien lisäksi tarvitsemme mm. Hämeen liittoa, korkeakoulua ja Elinvoimaa Hämeeseen –yhdistyksen kaltaisia yrittäjävetoisia toimijoita.

Kuten mielipiteessäni maakuntalehden verkkosivuilla (15.7.) totesin, kunnilla on tärkeä roolinsa osana matkailun kehittämistä ja yhteistyötä olisi varaa tiivistää, mikä vaatii laaja-alaista tahtotilaa sekä proaktiivista asennetta.

Kehitystyö jää silti puolitiehen ilman aktiivisia ja toimeliaita yrityksiä, koska kunnat eivät voi tehdä kauppaa tai tuotteita yritysten puolesta.

Sen sijaan julkisen sektorin on kannustettava kehittämistoimiin, jaettava tietoa, koottava toimijoita yhteen, sparrattava sekä järjestettävä vaikkapa koulutusta tai tilaisuuksia julkisen kehittämistuen hyödyntämisestä. Olen huomannut, että pelkästään yhteen kokoontumisella voi olla erittäin positiivisia vaikutuksia, joka synnyttää uutta liiketoimintaa tai ainakin potentiaalisia ideoita.

Aina ei myöskään tarvitse tavoitella suuria, vaan liikkeelle voi lähteä pieninkin konkreettisin avauksin.

Matkailun arvo Suomessa on miljardeja ja ala työllistää satoja tuhansia välillisine vaikutuksineen.

Matkailu on yksi maamme nopeimmin kasvavista talouden aloista. Kansainvälisestä näkökulmasta hyödynnämme liian vähän puhtautta, hiljaisuutta, lähiruokaa, kohteiden välistä yhteistyötä sekä luonnon tarjoamia elämysmahdollisuuksia.

Etäisyydet eivät ole mitään ulkomaalaisille kävijöille. Kotimaan matkailussa voisimme tarjota vaikkapa viikonlopun elämyspaketteja tai kokous- ja konferenssipaketteja paikallisilla erikoisuuksilla höystettynä.

Kaiken a ja o on kuitenkin oston sekä palvelun helppous.

Tämä tarkoittaa muun muassa vaihtoehtoisia palvelupaketteja eri kohderyhmille, selkeitä nettisivuja ja yhteisiä alustoja, palvelukuvausta englanniksi, aktiivista markkinointia sekä positiivista ylpeyttä omasta työstään.

Yhteisiä alustoja on jo kehitetty Hämeen liiton sekä Hamkin kautta.

Asiakkaiden ja kumppanien lisäksi yritysten on viestittävä palveluistaan myös kuntien suuntaan, jotta matkailuvastaavat voivat välittää tietoa omissa kanavissaan ja tukea näin näkyvyyttä.

Päivän lehti

19.2.2020