fbpx
Mielipiteet

Geriatrin mielipide: Muistipotilaiden hoitoon ei haluta panostaa Hämeenlinnassa

Tässä kuljetaan rollaattorilla hoitokoti Muistolassa Tampereen Teiskossa helmikuussa vuonna 2016. Kuva: Emil Bobyrev
Tässä kuljetaan rollaattorilla hoitokoti Muistolassa Tampereen Teiskossa helmikuussa vuonna 2016. Kuva: Emil Bobyrev

Väestö ikääntyy, joten muistisairaudet yleistyvät. Maailmanlaajuisesti on arvioitu, että vuosien 2015–2050 aikana muistipotilaiden määrä tulee jopa kolminkertaistumaan. Alzheimerin tauti on yleisin ikääntyvien ihmisten muistisairaus. Sairaus on luonteeltaan etenevä eli muisti ja toimintakyky asteittain heikentyvät.

Nykyiset lääkehoidot tai kuntoutus eivät etenemistä pysäytä, mutta varhain aloitettu hoito hidastaa sairauden etenemistä. Kun toimintakyky heikentyy hitaammin, niin kotona pärjätään paremmin ja pidempään.

Ympärivuorokautinen hoito on erittäin kallista

Tutkimusten mukaan myös ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve vähenee. Ympärivuorokautinen hoito on erittäin kallista yhteiskunnalle ja sen väheneminen säästäisi resursseja ja hoitohenkilökuntaa muihin sote-palveluihin, esimerkiksi kotihoitoon tai sairaaloihin.

Kanta-Hämeen keskussairaala on lopettanut geriatrisen poliklinikkansa ja muistitutkimusten tekemisen eläkeikäisille potilaille tänä vuonna. Tämä sekä viime vuosina lisääntyneet lähetemäärät muistitutkimuksiin ovat johtaneet Hämeenlinnan terveyspalveluiden muistipoliklinikan ruuhkautumiseen.

Työmäärä on kasvanut ja henkilöstö kuormittunut

Muistipoliklinikan resurssia ei ole esitetty lisättäväksi, vaikka työmäärä on kasvanut ja henkilöstö on tilanteesta kuormittunut.

Tällä hetkellä yhtä geriatrin virkaa hoitaa kaksi osa-aikaista geriatrian erikoislääkäriä, joiden työpareina toimivat yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen muistihoitaja. Resurssi on hyvin niukka verrattuna kaupunkimme kokoon.

Korona-aikana myös ikäihmisten harrastusten ja sosiaalisten kontaktien vähentyminen on vaikuttanut hyvin negatiivisesti tämän potilasryhmän terveydentilaan ja omaishoitajien jaksamiseen.

Kuntouttavan päivätoiminnan saatavuus on huono

Erityisen harmillista on ollut Hämeenlinnan kaupungin kuntouttavan päivätoiminnan huono saatavuus. Kyseessä on ainoa julkisen puolen tarjoama kuntoutusmuoto kotona asuville iäkkäille muistipotilaille.

Ongelmat muistipotilaiden hoidossa ja diagnoosin viivästyminen hankaloittavat potilaiden ja omaisten selviytymistä arjessa ja aiheuttavat yhteiskunnalle lisäkustannuksia. Näihin ongelmiin tulisi löytää ratkaisuja mahdollisimman pian ja viimeistään uusia sote-palveluja suunniteltaessa. Aika on aivoja.

Menot