fbpx
Mielipiteet

Mielipidevieras Hamkista: Voimme olla osa hoitajakriisin ratkaisua – Hoitoalan houkuttelevuus on varmistettava yhteisesti

Hamkin hoitoalan opiskelijoita harjoittelemassa potilaan elvytystä simulaatiokoulutuksessa. Kuva: Riku Hasari

Hoitoalan työ- ja työntekijätilanne huolettaa nyt laajasti ja alan voidaan katsoa olevan kriisissä. Akuuttiin hoitajapulaan pyritään hakemaan myös nopeita ratkaisuja, ja muun muassa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) patisteli sosiaali- ja terveysministeriön sote-alan työvoimapulaa ratkovaa työryhmää “käytännönläheisiin ja nopeisiin toimiin” (HS 5.8.2022).

Esillä on ollut muun muassa hoitajien kelpoisuusvaatimusten muuttaminen sekä alan koulutuspaikkojen lisääminen.

On ymmärrettävää, että akuutissa tilanteessa halutaan pikaisia ratkaisuja. Vaikeaan tilanteeseen on mahdotonta löytää helppoa ratkaisua ja pitkäjänteinen ajattelu on tärkeää, jotta ei päädytä ojasta allikkoon.

Hoitoalan houkuttelevuus varmistettava

Ratkaisujen löytämisessä avainasemassa on yhteistyö: mukaan tarvitaan niin työntekijät ja työnantajat, koulutusorganisaatiot kuin päätöksentekijät.

Pelkästään koulutusten aloituspaikkojen lisääminen ei auta hoitajapulaan tilanteessa, jossa alan koulutusten suosio on valtakunnallisesti katsoen laskenut viime vuosina.

Olennaista on varmistaa yhteisesti myös hoitoalan houkuttelevuus, jota viime aikojen kielteinen julkinen keskustelu on varmasti osaltaan heikentänyt. Sairaanhoitajan työ on kuitenkin arvokasta osaamisintensiivistä asiantuntijatyötä ja parhaimmillaan tekijöilleen antoisaa ja mielekästä.

Tulevaisuuden asiantuntijoita

Tulevaisuuden pohja rakennetaan laadukkaalla koulutuksella. Ammattikorkeakouluissa on rakennettu sairaanhoitajakoulutus, joka tuottaa tulevaisuuden asiantuntijoita uudistamaan työtä ja urapolkujen myötä myös koko järjestelmää. Se on avainasemassa, kun yhteiskunta kohtaa esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuvia haasteita.

Jos koulutuksen laadusta tingitään, se vaikuttaa koko ammattialan arvostukseen, osaamistasoon ja viime kädessä tarjolla olevan hoidon laatuun – pahimmillaan työvoiman tarve ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa entisestään.

Ei tule myöskään unohtaa jo töissä olevien ammattilaisten jatkuvaa oppimista, johon tulee panostaa, jotta he pystyvät tekemään työtään parhaalla mahdollisella tavalla.

Hamkissa kehitetään terveysalan koulutusta

Hämeen ammattikorkeakoulussa terveysalan koulutusta kehitetään jatkuvasti yhteistyössä työelämän sekä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa niin paikallisesti, Tays-erityisvastuualueella kuin kansallisestikin.

Työnantajilla on tärkeä rooli myös osaamisen rakentamisessa, sillä terveysalan opinnoissa työelämäharjoittelu on isossa roolissa. Yhteistyö kaikkien tahojen välillä toivottavasti kantaa myös hoitoalan kriisin ratkaisemisessa.

Koulutusorganisaatioiden tulee omalta osaltaan etsiä keinoja opintojen sujuvoittamiseen, kuitenkin osaaminen varmistaen, mm. työn opinnollistamisella.

Luomme joustavia opintopolkuja

Voimme olla osa ratkaisua luomalla myös mahdollisimman joustavia opintopolkuja, mitä me Hamkissa olemmekin määrätietoisesti kehittäneet muun muassa kolmella koulutuksen mallilla.

Koulutuksen eri mallit elävät opiskelijan elämäntilanteen mukaan niin, että opintoja pystyy suorittamaan perinteisen päiväopiskelun lisäksi työn ohessa tai ajasta ja paikasta riippumatta. Myös terveysalan koulutuksessa näitä erilaisia polkuja mahdollistavia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti.

Kriisin keskellä, jos koskaan, olisi siis tärkeää investoida perusasioihin, kuten koulutukseen ja sen rakentamaan osaamiseen – vain siten ongelmaa ratkotaan kestävällä tavalla.

Anna Olkinuora

johtaja

Hämeen ammattikorkeakoulun Hyvinvointiosaamisen yksikkö

Menot