Mielipiteet

Hattulan tekninen johtaja ja toimistopäällikkö vastaavat: Kunnan tonttipolitiikan oltava tasapuolista

Taustalla Hattulan kunnan yritystontteja moottoritien varressa. Kuva: Esko Tuovinen
Taustalla Hattulan kunnan yritystontteja moottoritien varressa. Kuva: Esko Tuovinen

Yrittäjä Teppo Vekka purkaa harmiaan Hattulan kunnan yritystontteja käsittelevässä haastattelussa (HäSa 28.1). Toimittaja Arno Juutilainen ei ollut kuntaan yhteydessä haastattelua tehdessään. Juttu antaa virheellisen kuvan asian etenemisestä ja kunnan toiminnan perusteista.

Teppo Vekka allekirjoitti 26.3.2012 kunnan kanssa Parolan liittymässä moottoritien varressa sijaitsevasta noin yhden hehtaari elinkeinotontista vuokrasopimuksen, johon lunastusmahdollisuus on kirjattu seuraavasti:

”Vuokralaisella on oikeus ostaa vuokra-alue sen jälkeen, kun kohdan 2.2. rakentamisvelvoite on täytetty. Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä olevan tonttihinnan mukaan. Vuoden 2011 myyntihinta on kuusi (6) euroa neliömetriltä. Lunastushinta tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.”

”Mikäli vuokra-alue lunastetaan viiden (5) vuoden kuluessa vuokrauksen alkamisesta, hyvitetään jo maksetut vuosivuokrat myyntihinnasta. Lunastushinta määritellään uudelleen vuonna 2017.”

Yrittäjän yhteydenotto tuli vuoden myöhässä

Lunastusoikeus päättyi siis 25.3.2017. Vekka otti kuntaan yhteyttä ostaakseen tontin 26.3.2018.

Haastattelun mukaan joku kunnan päättäjistä on neuvonut Vekkaa jättämään tontista tarjouksen. Kenelläkään päättäjistä ei ole valtuuksia kunnan maakauppoihin liittyvään valmisteluun.

Koska Vekalla kuitenkin oli voimassa edullinen vuokrasopimus, kunnasta neuvottiin häntä pysymään vuokralla ja näin välttämään maan hinnan nousu.

Kunnanvaltuuston päätöksistä ei voi poiketa

Yhdenvertaisuuden vuoksi kunnan viranhaltijoiden on huolehdittava, ettei minkään yrityksen maanvuokrasopimus, lunastus- tai muukaan oikeus voi poiketa kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä.

Vuoden 2016 alusta lähtien on kuntalain 130 §:n mukaan kunnan kiinteää omaisuutta saanut luovuttaa elinkeinotoimintaan vain markkinahintaan: joko tarjouskilpailulla tai puolueettomaan arviointiin perustuen. Vuokrasopimuksen tekohetkellä kyseinen tonttimaa maksoi 6 euroa/neliömetri. Samalta alueelta on vuonna 2014 myyty yritystontti Viima oy:lle hintaan 10 euroa/neliömetri.

Vuonna 2018 vastaavalla sijainnilla olevan elinkeinotontin markkina-arvo on ollut vähintään 12 euroa/neliömetri. Hinnoittelu valmisteltiin jo hyvissä ajoin ennen Vekan yhteydenottoa, toisin kuin haastattelussa väitetään.

Hinnoittelu käsitelty päättävissä elimissä

Markkina-arvon puolueeton arviointi tehtiin vuonna 2017, ja tekninen lautakunta käsitteli yritystonttien hinnoittelun 6.2.2018 (§ 14) esittäen hallitukselle ja edelleen valtuustolle Parolan rampin (Alue 4) liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (K-4) yritystonttien neliöhinnaksi 12 euroa. Hallitus käsitteli asian 9.4.2018 (§ 88) ja valtuusto päätti elinkeinotonttien hinnoittelusta 25.4.2018 (§ 21) (äänet: jaa 26, ei 7, tyhjä 1).

Vekka harmittelee myös, ettei saanut ostetuksi lisämaata tontilleen. Hattulassa on voimassa elinkeinotontin 10 % rakentamisvelvoite, ja Vekan noin 1 000 neliömetrin rakennus sijaitsee yhden hehtaarin tontilla. Tontin laajennus olisi johtanut vaaditun rakentamistehokkuuden alittumiseen.

Tasavertainen kohtelu on velvollisuus

Kunnan strategisena tavoitteena on elinkeinoalueiden käytön tehostaminen. Myöhemmin on tehty päätös, että perustellusta hakemuksesta kunnanhallitus voi myöntää poikkeamisen tehokkuusvaatimuksesta 5 prosenttiin asti.

Samalla (KV 26.9.2018 § 49) kumottiin myös nk. ”5 vuoden vuosivuokrahyvitys lunastuksen yhteydessä” -lauseke.

Julkisen hallinnon velvollisuus on kohdella kaikkia tasavertaisesti ja sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ilman erityiskohtelua.

Päivän lehti

23.10.2020

Fingerpori

comic