fbpx
Mielipiteet

Helena Lehkonen (kok.): Talous ei tasapainotu itsestään – Investointien parjaaminen on kaupungin mainetta tahraavaa

Hämeenlinnan pääterveysasema Viipurintiellä viime elokuussa. Kuva: Esko Tuovinen
Hämeenlinnan pääterveysasema Viipurintiellä viime elokuussa. Kuva: Esko Tuovinen

Hämeenlinnan talous on ollut tiukoilla useita vuosia. Ilman omaisuuden myyntiä ja rakenneuudistuksia tilanne olisi vielä huonompi.

Kulutamme enemmän kuin mihin meillä on varaa. Suurimmat kuluerät ovat vuodesta toiseen lastensuojelumenot, työllisyyden hoito ja erikoissairaanhoito.

Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa ja toisaalta korjausten valmistuttua kiinteistöjen kulut nousevat. Lisäksi kunnan verotulot eivät ole kasvaneet odotetusti.

Olen samaa mieltä Juhani Lehdon (HäSa 8.10) kanssa siitä, että paniikkiin ei ole syytä, mutta emme myöskään voi jäädä toimettomiksi. Se on edellytys myös valtion tukitoimille. Veronkorotus ei ole oikea tapa korjata tilannetta, sillä se syö kuntalaisten käytössä olevia tuloja.

Tarvitsemme toiminnan uudistamista.

Tarvitaan uudenlaisia toimia

Lastensuojelu, työllisyys ja erikoissairaanhoito ovat kaikki ilmiöitä, joihin puuttumiseksi verkostomainen työskentely on välttämätöntä. Olen tullut siihen tulokseen, että emme osaa tätä vielä kunnissa.

Tarvitaan uudenlaista johtamista, jotta ihmisen tuen tarpeen kokonaisuus tule yhtäaikaisesti huomioon otetuksi ja tuetuksi, jolloin myös vaikuttavuus paranee. Sotea on odotettu ja joudutaan odottamaan edelleen, joten omien toimintojen kehittäminen on tässä tilanteessa välttämätöntä.

Edessä on kiinteistöistä luopumisen tie

Kiinteistöjen kohdalla on edessä luopumisen tie. Terveysasemien keskittäminen ja osan palveluista digitalisointi mahdollistaa laadukkaiden ja moniammatillista yhteistyötä vaativien palveluiden antamisen asiakkaille.

Kuntalaiskyselyn tulokset vahvistavat tätä linjaa, sillä elokuussa tehdyssä kyselyssä eniten sai kannatusta lause: “Palvelut voivat sijaita kauempanakin, kunhan ne ovat laadukkaita.”

Lasten määrä on Hämeenlinnassa laskenut. Asiaan on reagoitava ja luovuttava niistä kiinteistöistä, jotka olisivat korjauksen tarpeessa, mutta joihin ei ole lapsia tulossa enää muutaman vuoden kuluttua. Ei ole taloudellisesti järkevää tehdä isoja investointeja tiloihin, joille ei ole tulevaisuudessa tarvetta.

Elinvoimaa on edistettävä

Kunnan verotulojen kasvu on yhteydessä työllisyyteen ja elinvoimaan.

Elinvoiman edistäminen on kaikkien etu. Elinvoimaa on pitovoima, vetovoima ja valovoima.

Sujuvat palvelut ovat pitovoimaa. Aulanko, Ahvenisto ja tapahtumat ovat valovoimaa. Vetovoimaa ovat positiiviset uutiset alueen tilanteesta, yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja kokemus dynaamisesta kaupungista.

Maineen tahraaminen ei ole vastuullista

Vetovoiman edistämiseen tähtäävien investointien suunnittelun parjaaminen on kaupungin mainetta tahraavaa toimintaa, eikä varsinkaan poliitikkojen taholta vastuullista.

Yhteistyön tekemiseen tarvitaan yhteistä suunnittelua, jotta voidaan tutkia hankkeiden järkevyys kaikkien toimijoiden kannalta.

Tosiasia on, että tarvitsemme tänne ulkopuolisia investoreita, uutta rakentamista, uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Järkeviksi katsottavia hankkeita edistettävä

Kunnan tehtävä on kaavoituksella mahdollistaa järkeväksi katsotut hankkeet ja toimia kumppanina sekä huolehtia infran rakentamisesta.

Kaikki nämä toimet lisäävät työllisyyttä, kasvattavat Hämeenlinnan mainetta mahdollistavana kaupunkina ja luovat mielikuvaa, joka vetää tänne uusia yrityksiä ja ihmisiä.

Syntyy hyvän kierre, joka verotulojen kasvamisen, työllisyyden paranemisen ja elinvoiman lisääntymisen myötä palvelee meitä jokaista.

Helena Lehkonen
valtuutettu (kok.) ja kasvatustieteen tohtori
Hämeenlinna

Menot