Mielipiteet

Vanhempainyhdistys: Hykin oppilaille saatava vihdoin terveelliset tilat

Hykin yläkoulun tilalle toivotaan kovasti uutta ja ajanmukaista koulurakennusta. Kuvaaja: Lassi Puhtimäki

Hämeenlinnan yhteiskoulun lapset ovat eläneet nyt jo vuosia tilapäisjärjestelyjen kanssa.

Meille on kasvanut Tuomelassa ja Hykissä ikäluokkia, jotka eivät ole saaneet lainkaan kokea pysyviä koulun tiloja tai sellaisia tiloja, joissa pystytään tarjoamaan kaikki potentiaali oppilaan oppimisen tueksi.

Nykyisin Tuomelan alakoulun lapset pääsevät aloittamaan koulu-uransa uudistetuissa ja moderneissa tiloissa. Osa alakoululaisista on sijoitettu parakkeihin Tuomelan ahtauden vuoksi ja toisaalta yläkoululaiset käyttävät koulupäivien aikana Tuomelan erityisluokkia.

Opettajat ja koululaiset tekevät paljon upeaa työtä.

Koululaiset oppivat monipuolisia sosiaalisia taitoja ja koulussa tuntuu olevan hieno me-henki, mutta miten voidaan puhua yhtenäiskoulusta, jos osa oppilaista ja opettajista on viereisellä kentällä väliaikaisissa parakeissa?

Tuomelan koulussa alkuun saatettu työ uhkaa päättyä monilta alakoululaisilta, kun ryhmät joudutaan hajottamaan ja sijoittamaan väliaikaisiin parakkitiloihin.

Kaikki me vanhemmat haluaisimme tarjota lapsillemme parhaat mahdolliset lähtökohdat koulutielle ja tulevaisuudelle.

Me vanhemmat toivoisimme koulun toimivuuden ja puhtaan sisäilman kannalta ensisijaisesti uutta koulurakennusta.

Uutta koulurakennusta on suunniteltu rakennettavaksi Tuomelan koulun yhteyteen, joka mahdollistaisi yhtenäiskoulun hengen ja koululaisten sijoittamisen samoihin tiloihin.

Tuomelan ja Nummikeskuksen avoimista oppimisympäristöistä saadut kokemukset tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan uutta Hykin koulua.

Koulu voisi palvella alueen asukkaita mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa.

Yhteisöllisyys on täällä kaupungin itäisellä puolella yksi alueen hienoimmista piirteistä. Eikö meidän tulisi yhteisössämme huolehtia, että me aikuiset mahdollistamme työrauhan ja oikeat puitteet koululaisille?

Rakennuksiin liittyy toki historiallista ja emotionaalista arvoa, mutta vaakakupissa pitäisi painaa ennen kaikkea alueen lasten ja opettajien oikeus toimivaan arkeen ja hyvinvointiin koulussa. Nyt on vaarana, että tehty valitus purkuluvasta heikentää nämä oikeudet.

Hämeenlinnan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistyksen puolesta:

Menot