Mielipiteet

Ilmastopaneelin puheenjohtaja vastaa mielipidepalstan kritiikkiin: Tieteeseen perustuvaa ja harkittua neuvontaa

Ilmastonmuutoksen ilmiöitä on jäätiköiden sulaminen. Mont Blancin Italian puoleisen jäätikön jäävirran osat olivat 26. syyskuuta sortumisvaarassa, minkä takia alueen viranomaiset sulkivat teitä ja evakuoivat ihmisiä kodeistaan. Kuva: VAL D'AOSTA REGION PRESS OFFICE HANDOUT
Ilmastonmuutoksen ilmiöitä on jäätiköiden sulaminen. Mont Blancin Italian puoleisen jäätikön jäävirran osat olivat 26. syyskuuta sortumisvaarassa, minkä takia alueen viranomaiset sulkivat teitä ja evakuoivat ihmisiä kodeistaan. Kuva: VAL D'AOSTA REGION PRESS OFFICE HANDOUT

Matti Hietala kommentoi yleisönosaston kirjoituksessaan (HäSa 3.10.) Suomen ilmastopaneelin kokoonpanoa ja toimintaa. Hänen väitteensä perustuvat pitkälti puutteelliseen faktojen tarkistukseen, väärinymmärryksiin ja henkilökohtaisiin mielipiteisiin.

Osittain hän sortuu myös mustamaalaukseen. Siksi haluan lyhyesti oikaista ja täsmentää Hietalan näkemyksiä.

Ensinnäkin Hietalan väite, että ilmastopaneeli tekee läheistä yhteistyötä ympäristöjärjestöjen tai Sitran kanssa, on virheellinen.

Riippumaton yhteistyöelin

Ilmastopaneeli on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin, joka tästä syystä ei tee rakenteellista yhteistyötä yhdenkään sidosryhmän kanssa. On totta, että mediaviestinnän konsulttina ilmastopaneeli käytti aluksi amerikkalaistaustaista Hill+Knowltonia, sillä se oli tuolloin ympäristöministeriön valitsema viestintäkumppani.

Hietala kommentoi ilmastopaneelin kokoonpanoa ja erityisesti sen puheenjohtajaa.

Ilmastonmuutoksen tutkimus on olennaisesti laajempi asia kuin luonnontieteellinen ilmastontutkimus. Suomen ilmastopaneeli on monitieteinen elin, jonka tehtävänä on tieteeseen perustuva politiikkaneuvonta.

Koskettaa kaikkia sektoreita

Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia sektoreita, kuten liikennettä, maataloutta, energiajärjestelmää ja taloutta. Tämän johdosta Suomen hallitus on nimennyt ilmastopaneeliin tutkijoita ilmastotieteen ohella tieteenaloilta, jotka tutkivat ilmastopolitiikkaa.

Näistä ”politiikkatieteistä” edustettuna ovat esimerkiksi oikeustiede, sosiologia, ympäristötaloustiede ja energiatalous. Paneelin koostumukseen kuuluu myös metsätieteen, maatalouden sekä kasvatus- ja terveystieteen alojen huippuosaajia.

Toisin kuin Hietala väittää, paneelin kaikki jäsenet ovat ilmastotutkijoita.

Monitieteisen koostumus perusteltua

Peruste monitieteiselle koostumukselle on se, että siirtyminen ilmastonmuutoksen fyysistä vaikutuksista ilmastopolitiikkaan edellyttää teknologian ja elinkaarilaskennan hallintaa, käyttäytymisvaikutusten ymmärrystä, taloudellista laskentaa ja lainopillista syvänäkemystä, jotta hallitus pystyy muotoilemaan toimivaa ilmastopolitiikkaa.

Edellä sanottuun viitaten Hietalan paneelin puheenjohtajaa koskevat kommentit perustuvat puutteellisiin tietoihin.

Puheenjohtajan ilmastopolitiikkaa koskeva tutkimukset liittyen päästöoikeuskauppaan ja maatalouden ilmastopolitiikkaan ovat tarkistettavissa Helsingin yliopiston Tuhat-tutkimusjärjestelmästä.

Hietalan arvio ilmastopaneelin työstä ei huomioi sitä tosiasiaa, että ilmastopaneelin tehtävä on määritelty ilmastolaissa ja että sen työtä arvioidaan puolueettoman tahon toimesta.

Ilmastopaneeli ei kehota koululaisia mielenosoituksiin

Väitteet siitä, että paneelin tehtäviin kuuluisi pyrkiä ”kaikin tavoin aktivoimaan koululaisia ilmastotalkoisiin” tai miettiä ”miten ihmiset saataisiin vaaleissa äänestämään ’oikein’ ja miten vaikutetaan Helsingin Sanomien mielipidepalstalla” eivät vastaa paneelille asetettua perustehtävää, jonka toteuttamista arvioidaan säännöllisesti.

Ilmastopaneelilla on julkinen ilmastokasvatusta ja kouluja koskeva tutkimushanke, joka koskee pedagogiikkaa ja oppisisältöjä, mutta ilmastopaneeli ei ole kehottanut koululaisia osallistumaan ilmastomielenosoituksiin.

Teemaa on pidetty esillä vaalien yhteydessä

Ilmastopaneeli on pitänyt ilmastoteemaa esillä vaalien yhteydessä asettumatta yhdenkään puolueen puolelle tai sitä vastaan. Tämä on osa paneelin tehtävää eikä siihen liity salavaikuttamista.

Hietalan mukaan paneelin sähköautoteemaan liittyvien suositusten tavoitteena on saada ihmisiä ostamaan suurempia ja kalliimpia autoja.

Ilmastopaneeli on antanut politiikkasuosituksia liikenteen sähköistämiseen ja sähköautoiluun liittyen. Politiikkasuositukset ovat julkista materiaalia ja niiden sisällön voi helposti tarkistaa esimerkiksi ilmastopaneelin verkkosivuilta.

Antti Rinteen hallitus asetti hallitusohjelmassa Suomelle hiilineutraaliustavoitteen 2035. Se vastaa Suomen antamia sitoumuksia Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseen. Kuten aina, Suomi seisoo tässäkin asiassa sanojensa takana.

Suurten maiden toimet ovat keskeisiä

EU ja Suomi tietävät vallan hyvin, että ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeistä on suurten kuormitusmaiden toimet. Maailman koulutetuimpana ja vauraimpana alueena Euroopalla on mahdollisuus osoittaa, että päästöt voidaan ajaa alas ja tuottaa juuri ne ratkaisut, joilla hiilidioksidipäästöt saadaan globaalisti kuriin ja samalla hyötyä siitä taloudellisesti.

Ulkopuolinen taho on arvioinut ilmastopaneelin toimintaa keväällä 2019 (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161729/YM_20_2019_Ilmastopaneeli_310719.pdf).

Hietala voi perehtyä kyseiseen arvioon, joka muiden julkisesti saatavilla olevien materiaalien ohella toivottavasti auttaa ymmärtämään paneelin perustehtävää ja paneelin jäsenten roolia sekä paneelin tuottamien tietojen ja suositusten luonnetta.