fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Vanhusten päivätoimintaa ei saa vähentää – Omaishoitajat kaipaavat tukea jaksamiseensa

Kuka-kuoro esiintymässä Päivärinteessä Leena Aarnipuun johdolla. Kuva: Lukijan kuva
Kuka-kuoro esiintymässä Päivärinteessä Leena Aarnipuun johdolla. Kuva: Lukijan kuva

Olemme syvästi huolissamme Hämeenlinnan vanhusten päivätoimintaan suunnitelluista muutoksista ja jättäneet asiasta kannanottomme kaupunginhallitukselle ja valtuustolle 3. syyskuuta.

Päivätoimintaa ollaan säästösyistä vähentämässä vuoden 2022 talousarvion kehyksen mukaan. Samanaikaisesti kaupunki haluaa lisätä omaishoitajien määrää.

Hämeenlinnassa on vuosien varrella lopetettu tai heikennetty useita vanhuksia ja omaishoitajia tukevia palveluja: Olokolon päivätoiminta, terveyskeskuksen päiväsairaala ja sen kuntouttavat hoitojaksot, omaishoidon koordinaattoreiden toimien lopetus, joka on aiheuttanut palveluohjauksen heikentymisen ja tavoitettavuusongelman.

Nämä muutokset vaikuttavat yksin asuvien, omaishoitajien ja hoidettavien ikäihmisten elämisen laatuun.

Vuosikymmeniä omaishoitajien tukena

Vanhusten päivätoiminta on ollut vuosikymmenet omaishoitajien tukena ja usein ensimmäinen, kevyt, osapuolten hyväksymä kodin ulkopuolinen tukipalvelu. Päivätoiminta tukee kaikkia vanhuksia, joiden itsenäinen suoriutuminen on heikentymässä.

Erityinen merkitys päivätoiminnalla on ympärivuorokautiseen hoitoon sitoutuneille omaishoitajille, joiden jaksaminen on uhattuna.

Päivätoiminta on kuntouttavaa toimintaa. Se mahdollistaa sosiaaliset kontaktit ja kulttuuriset elämykset. Aktivointi lämpimässä ilmapiirissä on asiakkaiden mielestä viikon kohokohta. Palvelua käytti esimerkiksi Päivärinteessä ennen koronaa 66 asiakasta viikoittain.

Ystävyyssuhteita ja vertaistukea

Ryhmään kuuluminen tarkoittaa ystävyyssuhteita, vertaistukea, halauksia, keskusteluja, muistelua, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista. Monipuolinen ohjelma virkistää. On musiikkiesityksiä, yhteislaulua, tansseja, näytelmiä, runoutta, taidetta, hengellisiä tilaisuuksia, myyjäisiä, kädentaitoja ja muistijumppaa, liikuntaa, ulkoilua, retkiä ja juhlia.

Yksi omaishoitotilanne maksaa kunnalle noin 12 000 euroa vuodessa. Vastaavan tasoinen hoito maksaa tehostetussa palveluasumisessa 63 000 euroa vuodessa.

Omaishoito voi lyhentyä kuukausilla

Omaishoitajat arvioivat päivätoiminnan loppumisen lyhentävän omaishoitoa usealla kuukaudella. Entä jos Päivärinteen kaikkien 66 asiakkaan omaishoito päättyykin kuukausia aikaisemmin, tai yksin asuva muistisairas tarvitsee kuukausia aikaisemmin raskaampia palveluja?

Päätösten vaikutusten arviointi on lakisääteistä. Onko 300 000 euron säästössä huomioitu päivätoiminnan lopettamisen vaikutuksia omaishoitoon tai yksin asuvien vanhusten elämänlaatuun?

Ikäystävällinen Hämeenlinna?

Hämeenlinnan kaupungin strateginen päämäärä on olla Hyvinvointia edistävä kaupunki. Tähän päämäärään sisältyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö.

Kaupunginhallitus on 23.8.2021 hyväksynyt valtuustoryhmien yhteisesti tekemän aloitteen Ikäystävällinen Hämeenlinna -ohjelmatyön aloittamiseksi.

Päivätoiminta vahvistaa voimavaroja

Kuntouttava päivätoiminta on tavoitteellista toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa omia voimavaroja ja tarjota mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Päivätoiminnan asiakkuutta jonotetaan usein pitkiä aikoja.

Hämeenlinnan kaupungin tulee huomioida myös vanhuspalvelulain 6 ja 7 § ja järjestää vanhusten päivätoimintaa asukkaiden tarpeiden mukaan. Mahdolliset heikennyssuunnitelmat päivätoimintaan tulee perua.

Kannanottomme ovat hyväksyneet edustamiemme yhdistysten lisäksi Kanta-Hämeen muistiyhdistys ry:n hallitukset.

Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat

Menot