fbpx
Mielipiteet

Johanna Häggman perää, mikä on totta ja mikä ei

Maakuntaliitto on jäsenkuntiensa muodostama kuntayhtymä, joka toimii aluekehitysviranomaisena ja vastaa Kanta-Hämeen yleisestä kehittämisestä sekä alueensa maakuntakaavoituksesta.

Sote-palveluiden on tarkoitus siirtyä vuonna 2023 maakunnan vastuulle eli yli 60 prosenttia kuntien budjeteista siirtyy myös. Jo tästä syystä peruskuntien kanssa on käytävä keskustelu sairaaloiden välisestä työnjaosta ja sote-palveluverkosta ja niistä on oltava päätökset ennen kuin sote tulee.

Tätä keskustelua ovat vaatineet jo helmikuussa ainakin Forssan seudun neljä maaseutukuntaa ja Hyvinvointikuntayhtymä. Sairaaloilla ja sote-palveluilla on iso merkitys jokaisen seutukunnan elinvoimalle. Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen kirjoitti (HäSa 8.6.) minun kirjoitukseni hänen yhteydenotoistaan joihinkin kunnanhallitusten puheenjohtajiin olevan perätöntä. Miksi sitten jotkut kunnanhallitusten puheenjohtajat ovat näin kertoneet? Mikä on totta?

Maakuntaliiton edunvalvonnan tulee koskea koko maakuntaa. Liitolla on merkittävä rooli sote-valmistelussa. Myös Forssan ja Riihimäen seuduilla on oltava siinä tärkeä osuus. Nämäkin seudut tarvitsevat kattavat erikoissairaanhoidon lähipalvelut omissa sairaaloissaan. Näkemämme kaavailut palveluverkosta niin, että maakunnassa olisi tulevaisuudessa vain kolme terveyskeskusta: Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, aiheuttavat epäuskoa ja pelkoa maaseutukuntien sote-palvelujen häviämisestä yhä kauemmas.

Peräänkuulutan maakunnan kaikkien seutujen tasapuolista kehittämistä. Koska viimeksi on saatu jotain maakunnan taholta esim. Forssan seudulle? Julkisuudessa ollaan huolissaan mm. Lounais-Hämeen väkiluvun laskusta. Tarvitaan konkreettisia tekoja, joissa maakuntaliitto on mukana.

Maakuntajohtajan on ymmärrettävä ja arvostettava erilaisia mielipiteitä. Toistaiseksi ainakin 11 kuntaa maakunnassamme ovat itsenäisiä ja tekevät omat päätöksensä. Nyt avoin keskustelu työnjaosta kolmen sairaalan kesken ja sote-palveluverkosta maakunnassamme. Keskustelussa on oltava peruskunnat mukana, kuntien linjattua tavoitteensa valtuustotasolla.

Olen tuonut maakuntajohtajalle viestiä avoimen keskustelun tarpeesta peruskuntien kanssa  esh:n työnjaosta sekä sote-palveluverkosta, mikäli luottamuksella halutaan asioita edistettävän. Viestiäni on luvattu viedä eteenpäin. Odotan, että jotain konkreettista asian tiimoilta tapahtuu. Ilman yhdessä kuntien kanssa sovittua erikoissairaanhoidon työnjakoa sekä sote-palveluverkkoa on erittäin vaikeaa sitoutua mihinkään konkreettiseen.

Menot