fbpx
Mielipiteet

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen vastaa Evo-keskusteluun: "Tehtävänä ei ollut tehdä vertailua eri esitysten välillä"

von ympärillä käydään keskustelua, kehitetäänkö sitä retkeilyalueena vai perustetaanko tiedekansallispuisto. Opastekyltti kuvattuna viime marraskuussa. Kuva: Riku Hasari / HäSa

Evo-keskustelu on saanut sellaisia piirteitä, että on syytä kerrata tapahtumia.

Joulukuussa 2020 Metsähallitus julkaisi Evon retkeilyalueen maankäytön ja matkailun yleissuunnitelman. Sitä työtä oli tehty kaksi vuotta ja Hämeenlinnan kaupunki oli siinä mukana viranhaltijavoimin.Työ ei saanut ansaitsemaansa julkisuutta, kun hieman aiemmin oli julkaistu ehdotus tiedekansallispuiston perustamiseksi Evolle.

Maa- ja metsätalousministeriö nimitti minut marraskuussa varapuheenjohtajaksi Evon retkeilyalueen kehittämistyöryhmään, joka julkaisi loppuraporttinsa viime viikolla . Työryhmän tehtävänä oli toimeenpanna edellä mainittua matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmaa. Tehtävänä ei siis ollut tehdä vertailua eri esitysten välillä tai ottaa kantaa tiedekansallispuistoon.

Edellinen kaupunginhallitus (21.6.2021 § 337) antoi lausunnon Evon tiedekansallispuistoa valmisteelle työryhmälle.

Kaupunginhallitus asetti yksitoista erilaista reunaehtoa tiedekansallispuistolle. Lisäksi päätöksessä todetaan: “Ennen mahdollista kansallispuistopäätöstä on tehtävä vertailu retkeilyalueen ja kansallispuiston toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden ja muiden toimijoiden kesken. Tämän jälkeen valmistellaan uusi kannanotto.”

Tällaista vertailua ei ole tietääkseni tehty. Siksi ei ole edellytyksiä viedä asiaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Mainitussa maankäytön suunnitelmassa sekä lausunnossa tiedekansallispuistosta Hämeenlinna on ilmoittanut osallistuvansa Evon kehittämiseen markkinoinnin, kaavoituksen ja infrarakentamisen osalta erikseen päätettävällä tavalla.

Hämeen Sanomat on kirjoittanut Evosta paljon. Nyt lehti voisi tehdä objektiivisen vertailun kahdesta eri vaihtoehdosta. Mitä vaikutuksia vaihtoehdoilla olisi luonnonsuojeluun, metsätalouden tuloihin ja työpaikkoihin, jokamiehen oikeuksiin, metsästykseen ja kalastukseen, tutkimukseen, opetukseen ja niin edelleen.

Oman mielipiteeni Evosta olen sanonut lukuisia kertoja . Evolle mahtuu kaikki metsissä tapahtuva toiminta niin kuin nytkin.

Hämeen Sanomien päätoimittaja Viitanen (HäSa 2.7.) kritisoi sitä , että minua tituleerattiin raportin luovutustilaisuudessa kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.

Se on minun tittelini tällä hetkellä. Voin lisätä päätoimittajan tuskaa kertomalla, että olin viime perjantaina puhumassa Laitilan Leinmäen kylän kesätorin avajaisissa.

En pyytänyt lupaa kaupunginhallitukselta ja sielläkin minua tituleerattiin kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.

Jari Koskinen

kaupunginhallituksen pj. (kok.)

Hämeenlinna

Menot