fbpx
Mielipiteet

KD-mielipide: Huumeiden laillistamisen seuraukset olisivat vakavat

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen paljastama kannabiskasvattamo, jossa on epäilty kasvatetun huumekasveja vuosien 2018 ja 2020 välillä. Kuva: Muu
Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen paljastama kannabiskasvattamo, jossa on epäilty kasvatetun huumekasveja vuosien 2018 ja 2020 välillä. Kuva: Poliisi

Kannabiksen laillistaminen on noussut kansalaisaloitteen kautta kuumaksi keskusteluaiheeksi. Huumeet aiheuttavat huumeriippuvaisille ja heidän läheisilleen valtavaa inhimillistä kärsimystä ja tuskaa. Huumeet pilaavat ihmisen työ- ja opiskelukyvyn, ihmissuhteet, talouden ja terveyden, lyhentävät elinikää ja aiheuttavat jopa ennenaikaisen kuoleman.

Huumekuolemat ovatkin kasvaneet jo neljättä vuotta peräkkäin. Pitkittynyt käyttö lisää riskiä sairastua vakavaan ruumiilliseen sairauteen, kuten esimerkiksi hermorappeumaan, haimatulehdukseen ja erilaisiin syöpiin sekä tartuntatauteihin. Kannabis voi laukaista myös psykoosin sekä aiheuttaa ahdistusoireita ja kognitiivisia häiriöitä.

Kannabis on yleisin laiton päihde

Lisäksi kannabis on yleisin nuorten käyttämä laiton päihde ja yleisimmin sitä käyttävät 25–34-vuotiaat, joista lähes 40 prosenttia on kokeillut sitä. Tutkimusten mukaan yläkouluissa joka kymmenes ja ammatillisissa oppilaitoksissa joka viides oppilas on kokeillut vähintään kerran kannabista.

Huumeongelman torjunnassa tarvitaan tarjonnan ja kysynnän vähentämistä sekä huumeettoman elämän valintojen tukemista. Vakava ongelma on myös huumetuotantoon liittyvä rikollisuus ja harmaa talous, joissa ketjun alkupäässä lapsityövoiman käyttö ja köyhien maaviljelijöiden pakkotyö on tavanomaista.

Riippuvuuteen pitää puuttua mahdollisimman varhain

Varhainen puuttuminen huumeriippuvuuteen on ihmiselle parhaaksi. Pääasiallisena ongelmana hoitoon pääsylle ovat vakava resurssien puute ja pitkät jonot. Tekojen rangaistavuus ei ole este hoitoon hakeutumiselle, sillä terveydenhoitohenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus ja myös poliisi ohjaa huumeiden käyttäjiä hoitoon.

Poliisin ja terveydenhuollon yhteistyö onkin avainasemassa hoitoonohjauksessa. Käytännön hoitotilanteissa kohdataan myös monenlaisia turvallisuushaasteita huumeriippuvaisten harhaisen ja jopa väkivaltaisen käyttäytymisen vuoksi.

Laillistamisen seuraukset olisivat vakavat

Huumeiden laillistaminen aiheuttaisi vakavia yhteiskunnallisia seurauksia. Poliisien varoittavat lausunnot huumeiden liberalisoinnin vaikutuksista on syytä ottaa huomioon. Poliisi näkee huumausaineisiin liittyvässä maailmassa paljon väkivaltaa, kuolemaa, hyväksikäyttöä, prostituutiota sekä perheiden hätää ja vanhempien tuskaa.

Poliisin taholta on arvioitu, että kannabiksen laillistaminen tulisi näkymään nousuna rattijuopumustilastoissa. Yksilönvapauteen vetoaminen on kestämätön ja vaarallinen peruste huumeiden käytön laillistamiselle. On myös ilmeistä, että monenlaisten lievempien huumeiden käyttö johtaa voimakkaampien aineiden kokeiluun ja lopulta tuhoisaan huumeriippuvuuteen.

Rangaistavuus on perusteltu viesti myös lapsille

Huumevalistusta on lisättävä jo alakoululaisille sekä kouluterveys- ja opiskelijahuollon resursseja vahvistettava. Rangaistavuus, hoitoonohjaus ja valistustyö huumeiden käytön vaaroista toimivat perusteltuina viesteinä erityisesti lapsille ja nuorille.

Huumeiden kasvatus ja tuotanto ovat myös tuhoisaa ilmastopolitiikkaa. Huumeiden valmistuksesta syntyvät myrkylliset jätteet jäävät useimmiten pilaamaan ympäristöä eikä luonnolle aiheutuvaa kuormitusta valvota kuten muussa teollisessa tuotannossa.

Kansanterveytemme ei kestä alkoholin rinnalle kasvavaa huumeongelmaa. Useissa Euroopan maissa kannabis on lainsäädännössä määritelty yleissopimuksen mukaisesti huumausaineeksi ja sen käytöstä, hallussapidosta ja myynnistä seuraa lain mukaan rangaistus. Rangaistavuudesta ei Suomessakaan pidä luopua.

Menot