fbpx
Mielipiteet

Mielipide: 40 vuoden ura Hämeenlinnassa on ohi – Kemijärven pojan kiitokset ja terveiset "Kantikselle"

Kanta-Hämeen keskussairaala on kunnostautunut myös koulutus- ja tutkimustyössä. Kuva: Pekka Rautiainen
Kanta-Hämeen keskussairaala on kunnostautunut myös koulutus- ja tutkimustyössä. Arkistokuva: Pekka Rautiainen / HäSa

Ohi on 40 vuotta!

Kun vastavalmistunut, Tilkan sotilassairaalasta siviiliin astunut vt. sisätautien apulaislääkäri kesäkuussa 1980 käveli KHKS:n pääovesta sisään, sattumalta yhtä aikaa maaherran kanssa, oli Kanta-Hämeen Keskussairaala uutuuttaan hohtava, edellisenä vuotena käyttöön otettu, tilava ja nykyaikainen keskussairaala. Siellä olivat kaikki erikoisalat edustettuina ja hyvä valmius tuleviin haasteisiin.

Seuraavat vuosikymmenet merkitsivät sekä lääketieteelle että keskussairaalalle huimaa kehitystä.

Vaatimusten kasvaessa yleissisätaudeista eriydyttiin erikoisosaamiseen, mikä merkitsi kaikkien suppeiden erikoisalojen edustusta myös KHKS:ssa, kuvantamismahdollisuuksien, lääkehoidon, endoskopioiden kehittymistä ja erityisesti sydänpotilaiden invasiivisen hoidon aloittamista.

Diagnostiikan ja hoitojen kehittyminen on mahdollistanut hoitoaikojen lyhentämistä ja näin osastopaikkojen vähentämistä. KHKS on pysynyt hyvin kehityksen etulinjassa.

KHKS on kunnostautunut myös koulutus- ja tutkimustyössä. Sairaala on päivystyslääketieteen erikoisalan uranuurtaja ja palkittu koulutussairaala. Tänä vuonna naistentautien yksikkö sai kunniamaininnan koulutusosaamisesta, aiemminkin sairaalamme koulutusta on arvostettu viidellä tähdellä.

Sairaalallamme on kaksi professuuria, akuuttilääketieteen professuuri ja lisäksi tämän vuoden alusta sisätautien TT-professuuri.

Jälkimmäinen on suunnattu erityisesti erikoistuvien lääkärien koulutukseen ja tieteellisen tutkimustyön ohjaukseen.

Huolen vuodet takana

Vaikeuksilta ja uhkakuviltakaan ei ole vältytty.

Joitakin vuosia sitten valtakunnalliset päivystys- ja keskittämisvaatimukset herättivät Suomen keskussairaaloissa suurta huolta. Koimme toimintamme tasokkuuden ja jopa olemassaolomme vaarantuvan.

Vaikka KHKS ei tuolloin saanut ns. laajan päivystyksen statusta, käytännössä toimintamme on säilynyt yhtä laajana kuin virallisen statuksen saaneilla. Sittemmin keskittämisasetuksia on lievennetty, mikä mahdollistaa laajan erikoissairaanhoidon jatkumisen.

Voimme katsoa toiveikkaana tulevaisuuteen. KHKS on selvinnyt haastavista ajoista ja voi jatkaa monipuolisesti toimivana laaja-alaisten osaajien sairaalana, joka panostaa potilastyöhön, tutkimukseen ja koulutukseen.

Se on edelleen vetovoimainen työpaikka osaajille ja ennen kaikkea kantahämäläisiä palveleva oman kaupungin sairaala, jolla on oma päätäntävalta.

Kiitokset neljän vuosikymmenen työtoveruudesta KHKS:n henkilökunnalle ja tsemppiä!

Menot