fbpx
Mielipiteet

Keskikaupungin asukasyhdistys: Sibeliuksenkadun pyörätiestä on enemmän haittaa kuin hyötyä

Sibeliuksenkatua Hämeenlinnan keskustassa viime kesäkuussa. Kadulle on tulossa ruutuvakaakeskustaa etelästä pohjoiseen halkova uusi pyöräilyväylä. Kuva: Pekka Rautiainen / HäSa
Sibeliuksenkatua Hämeenlinnan keskustassa viime kesäkuussa. Kadulle on tulossa ruutuvakaakeskustaa etelästä pohjoiseen halkova uusi pyöräilyväylä. Kuva: Pekka Rautiainen / HäSa

Hämeenlinnan keskikaupungin asukasyhdistys kannattaa pyöräilyväylien kehittämistä ja eriyttämistä jalankulkuväylistä Hämeenlinnan keskustan ruutukaava-alueella.

Yhdistys katsoo, että Sibeliuksenkadulle suunnitellusta kaksisuuntaisesta pyörätiestä on enemmän haittaa kuin hyötyä asukkaille, yrityksille ja niissä asioiville asiakkaille.

Asukasyhdistyksestä on osallistuttu 1.2.2018 pidettyyn Hämeenlinnan keskustan pohjois-eteläsuuntaisen pyöräilyliikenteen yleissuunnitelman vuorovaikutustyöpajaan, joka ”mahdollisti kuntalaisten osallistumisen suunnitelman laadintaan”.

Kasarmikatu on ohitettu suunnittelussa

Sitowise oy:n edustaja mainitsi tilaisuudessa vaihtoehtoina Sibeliuksenkadun ja Kasarmikadun. Vain Sibeliuksenkatua esiteltiin ja käsiteltiin.

Asukasyhdistyksen edustajat esittivät Kasarmikatua ja toivat esille jalankulkijoitten näkökulman tärkeyden.

Nykyinen Sibeliuksenkadun pyörätiesuunnitelma on säilynyt samana, vaikka toriparkin ja linja-autoaseman suunnitelmat, joihin se oli kytketty, ovat muuttuneet tai muuttumassa.

Emme hyväksy parkkipaikkojen vähentämistä

Asukasyhdistys ei halua 42 parkkipaikan poistamista Sibeliuksenkadulta. Myös asukasyhdistyksen käsitys on, että tämä parkkipaikkojen poistaminen ajaisi sitä asiaa, että herätettäisiin tarvetta kokea monta kertaa hyllytetty toriparkki tarpeelliseksi.

Suunnittelijat ovat sivuuttaneet sen tosiseikan, että pyöräilyreitit vaikuttavat oleellisesti jalankulkijoitten lailliseen ja turvalliseen liikkumisen keskustan kaduilla niin talvi- kuin kesäkeleillä. Suunnitelmia tulee tarkastella myös tästä näkökulmasta.

Valtionavustus ei voi olla perusteena

Asukasyhdistyksen mielestä pyöräilytietä ei pidä rakentaa Sibeliuksenkadulle vuoteen 2022 mennessä sillä perusteella, että kaupunki voi saada käyttöön runsaan valtionavustuksen.

Yhdistyksemme on mielellään mukana pyöräilyn ja muun liikkumisen kehittämisessä kaupungin keskustassa.

Menot