Mielipiteet

Mielipide betoniyrityksistä: Kotimainen kivi tuo työtä ja hyvinvointia – Toivomme keskustelua rakennusmateriaaleista

Lujabetonin Kantolan tehtaalla lastattiin rekkaan jännitettyjä betonipalkkeja toukokuussa vuonna 2018. Kuva: Pekka Rautiainen
Lujabetonin Kantolan tehtaalla lastattiin rekkaan jännitettyjä betonipalkkeja toukokuussa vuonna 2018. Kuva: Pekka Rautiainen

Rakentamisella on yhteys moniin yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta keskeisiin kysymyksiin, jotka koskettavat läheisesti kuntia. Työllisyyden edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja toimivan, turvallisen lähiympäristön rakentaminen ovat esimerkkejä haasteista, joihin kotimaiset kivipohjaiset rakennustuotteet tarjoavat ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa.

Kivirakentaminen työllistää ihmisiä eri puolilla Suomea sekä suoraan tuotteiden valmistuksen kautta että välillisesti. Aikana, jolloin koronapandemia on syventänyt kuntien taloushaasteita entisestään, jokainen työpaikka on erityisen arvokas. Yrityksillä onkin merkittävä rooli alueellisen kasvun tekijöinä, työnantajina ja työllisyyden ylläpitäjinä.

Koteja ja julkisia rakennuksia

Betoniset ja muuratut talot mahdollistavat kohtuuhintaisen asumisen, mikä lisää hyvinvointia ja tasa-arvoa ihmisten välillä. Kotien ohella rakentuvat kustannustehokkaasti ja turvallisesti myös tärkeät julkiset rakennukset kuten koulut, päiväkodit ja sairaalat.

Päivittäisen arkielämän sujuvuuden kannalta välttämätön infra, kuten tiet, sillat ja viemäriverkostot perustuvat nekin kivirakentamisen ratkaisuihin. Sama pätee uusiutuvan energian tuotantolaitoksiin.

Kivirakennusten pitkä elinkaari, vähäinen huollon tarve, energiatehokkuus ja kyky toimia myös pysyvänä hiilinieluna tekevät niistä paitsi asukkaiden, myös ilmaston kannalta kestävän vaihtoehdon. Tulevaisuudessa tämä korostuu entisestään, sillä valmistajat tekevät aktiivisesti työtä tuotannon päästöjen leikkaamiseksi. Myös uusiokäyttömahdollisuudet kehittyvät jatkuvasti, ja betonin ja tiilen kierrätysaste ylittää jo 80 %.

Toivomme keskustelua kuntavaalien lähestyessä

Hämeen seutukunnan vastuullisina ja työllistävinä yrityksinä toivomme, että kuntavaalien lähestyessä näistä teemoista käydään keskustelua.

Kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvällä päätöksenteolla on suuri merkitys meidän kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnille. Parhaat tulokset syntyvät, kun kaikkia rakennusmateriaaleja kohdellaan tasapuolisesti ja innovaatioille annetaan tilaa.