Mielipiteet

Kokoomusryhmä: Hämeenlinnan talous vaatii kovia toimia – Siirtyminen yhteen sote-palvelukeskukseen harkintaan

Kuva: Muu

Hämeenlinnan kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä talouden tasapainottamiseksi tarvitaan merkittäviä rakenteellisia toimia.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko tulee suhteuttaa lasten määrään ja karsia verkkoa tarvittaessa. Terveyspalvelujen uudistaminen tulee käynnistää ja samalla turvata palvelujen saavutettavuus lisäämällä joukkoliikennettä ja liikkuvia palveluita.

Kantakaupunkiin yksi sote-palvelukeskus?

Kokoomusryhmän mielestä terveyspalveluissa voisi harkita jopa yhden sote-palvelukeskuksen malliin siirtymistä kantakaupungissa. Tämä parantaa kuntalaisten mahdollisuutta saada yhdellä käynnillä monien eri ammattilaisten avun tarvittaessa.

Hämeenlinna on jo ilmoittanut yt-neuvottelujen käynnistämisestä. Henkilöstökuluja on leikattava pysyvästi.

Kehittäminen ei saa pysähtyä

Lakisääteisten palveluiden toteuttamisen resurssit tulee turvata ja jatkaa toiminnan kehittämistä. Hallinnon rakennetta tulee edelleen tarkastella kriittisesti. Hämeenlinnan kehittäminen ei saa pysähtyä, ja kehittämisen tulee vahvemmin kiinnittyä osaksi päivittäistä työtä.

Koronan vaikutus talouteen on osoittautunut ennakoitua suuremmaksi.  Kokoomusryhmä ei hyväksy ensisijaisena ratkaisuna veronkorotusta, sillä se syö talouden rattaita pyörittämään tarvittavaa elinvoimaa eli ihmisten käytössä olevia rahoja. Verotulojen lisäämiseksi tulee kaikin keinoin edistää yrittäjyyttä ja ihmisten työllistymistä.

Kokoomusryhmä on valmis tekemään vaikeitakin päätöksiä Hämeenlinnan talouden tasapainottamiseksi ja tarpeellisten säästöjen löytämiseksi.

Lainakantaa voisi nostaa tilapäisesti

Mikäli tarvittavia päätöksiä ei saada aikaiseksi, kokoomusryhmä esittää veronkorotuksen sijaan lainakannan tilapäistä nostamista talouden tasapainoon saattamiseksi.

Kotitaloudet ovat jo nyt vaikeuksissa työllisyyden laskun myötä, eikä niiden käytössä olevaa rahamäärää tule laskea veroja korottamalla.

Lainakannan tilapäinen nostaminen on tarpeellista, sillä valmisteilla olevat talouden tasapainottamiskeinot eivät etene, eivätkä ehdi vaikuttaa toivotulla tavalla.

Lainan takaisinmaksusta tulee tehdä realistinen suunnitelma. Talouden kehittymistä seurataan tarkasti ennalta sovittavien mittareiden avulla.

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta:

Päivän lehti

25.9.2020

Fingerpori

comic