fbpx
Mielipiteet

Kunnanhallitusten puheenjohtajat: Hämäläisten etua valvotaan yhdessä

Kunnanhallitusten puheenjohtajat saman pöydän ääressä: Pirjo Alijärvi Janakkalasta, Sari Rautio Hämeenlinnasta ja Matti Puotila Hattulasta. Kuva: Riku Hakari, arkisto

Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan keskeinen sijainti Suomen valtaväylän, kasvukäytävän keskellä mahdollistaa monipuolisia sijoittumisten mahdollisuuksia yrityksille ja osaajille.

Sijainti itsessään ei houkuttele uusia toimijoita alueelle, samaan aikaan on panostettava osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, jotta kykenemme alueella vastaamaan yritysten työvoimatarpeeseen.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian rooleja elinkeinoelämän toimintaedellytysten mahdollistajina on kyettävä rahoituksen ja yhteistyön lisäämisen kautta vahvistamaan.

Myös yliopistoyhteistyötä on tärkeätä tukea, samoin yrittäjäjärjestöiltä tullut esitys seudun kunnille yhteisen yrittäjyyskasvatuspolun rakentamiseksi on kannatettava.

Asemanseutujen kehittäminen yhteisenä tavoitteena

Suomen kasvukäytävän yhteinen tavoite on asemanseutujen kehittäminen. Asemanseuduista kehitetään maankäytön ja kaavoituksen avulla houkuttelevia asuinpaikkoja ja samalla luodaan edellytyksiä yritysten sijoittumiselle.

Puunlastausaseman siirto Hämeenlinnan aseman yhteydestä pyritään siirtämään toisaalle yhteistyössä seudun kuntien kanssa.

Saavutettavuuden varmistaminen on Hämeenlinnan seudun kannalta yksi tärkeimmistä edunvalvonnan kohteista. Suomirata-hankeyhtiön tavoitteena on aikaansaada suunnitelmat pääradan kehittämiseksi, pitäen sisällään pääradan perusparannustoimet, 3. ja 4. raideparin välille Riihimäki–Hämeenlinna–Tampere ja lentorata.

Hankeyhtiön avulla tehtävät suunnitelmat mahdollistavat raideinvestointien rahoitukseen välttämättömän Euroopan unionin rahoituksen hakemisen.

Assi on välttämätön investointi

Maakunnan kaikkien kolmen seutukunnan kunnat lähtivät yhdessä hakemaan rahoitusta soten sisällön kehittämiseen.

Meillä Hämeenlinnan seudulla tahtotila on hyvä. Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevan hankkeen osalta tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä ja ennen muuta yhteistä kehittämistä Kanta-Hämeessä, vahvistaa tietojohtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa päätöksenteon ja johtamisen eri tasoilla sekä huolehtia alan tietojärjestelmien kehittämisestä.

Lisäksi hankkeen kautta toteutetaan kehittämistyö välttämättömien digiratkaisujen osalta, vahvistetaan asiakasosallisuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä yhteistyötä sote-palvelujen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Uusi Kantasairaala, tuttavallisesti Assi, on meille ja koko eteläiselle Suomelle välttämätön investointi, jolla mahdollistetaan kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin palvelutaso. Kokonaisuus on tärkeä potentiaalisten asukkaiden ja osaajien houkuttelemiseksi ja nykyisten asukkaiden pitämiseksi seudulla, ja koko maakunnan pito- ja vetovoiman kannalta ykkösjuttu.

Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala ovat sitoutuneet kaikin voimin työskentelemään yhdessä yritysten ja asukkaiden sujuvan ja kestävän arjen eteen.

 

Menot