fbpx
Mielipiteet

Lisää yrittäjyyden ja työnteon mahdollisuuksia

Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevan Business Parkin suurin yhtenäinen tila on entisessä pankkisalissa, jossa on myös toiminut kahviloita. Kuva: Pekka Rautiainen
Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevan Business Parkin suurin yhtenäinen tila on entisessä pankkisalissa, jossa on myös toiminut kahviloita. Kuva: Pekka Rautiainen

HäSan digilehdessä 9.6.2020 Veli-Matti Virtanen pohti, mitä konkreettista Kokoomuksen mielestä Hämeenlinnassa tulisi tehdä yrittäjyyden ja työntekomahdollisuuksien lisäämiseksi. Avaan hieman tätä teemaa.

Hämeenlinnan tulopuoli eli verotulojen kasvu on sakannut jo useita vuosia. Veroprosentin nosto ei merkittävästi ole lisännyt verotuloja.

Työtekomahdollisuuksien lisäämisellä ja yrittäjyyden edistämisellä saavutamme myös verotuloissa huomattavaa kasvua. Työttömyyden vähentäminen vähentää kunnan kontolle tulevia työttömyydestä aiheutuvia kuntamaksuja.

Työllisyyspalveluiden palvelupolut vaativat huolellista tarkastelua.

Näyttäisi siltä, että palvelujen hajanaisuus haittaa työllistymistä ja ylipäätään palveluihin pääsyä. Jo se, että henkilö saadaan mukaan työllisyyspalvelujen piiriin, laskee työttömyydestä kaupungille tulevia kustannuksia. Henkilön työllistyessä myös kaupungin verotulot kasvavat.

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että jatkamme työllisyyspalveluiden kehittämistä ja selkeyttämistä.

Työntekomahdollisuuksien lisäämisen edistämiseksi meidän on huolehdittava Assi-sairaalan rakentamisen edistämisestä. Sairaala on merkittävä työllistäjä ja sillä myös alueellisesti suuri työllistävä vaikutus. Moreeni-Rastikangas- eli MORE-alueen kehittämisen myötä alueelle rakentuu uuden ajan teollisuuden keskus, jossa myös ekologisesti kestävät ratkaisut ovat keskiössä.

Työllistymisvaikutukset ovat merkittävät, kun alue pääsee kunnolla vauhtiin. Linnan Kehityksen toimijoilla on iso merkitys yritysten saamiseksi alueelle. MORE-alueen kehittämiseen tarvitaan resursseja, jotka kuitenkin tulevat takaisin lisääntyvinä verotuloina.

Verotulojen lisääntyminen edellyttää myös asukasmäärän kasvua.

Hämeenlinnan profiloitumista asumisen kaupungiksi, josta ovat hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle ja muuallekin, tulee entisestään vahvistaa.

Lisääntyvä etätyö ja valtion tehtäviin liittyvä monipaikkaisuus mahdollistavat joustavan työssäkäynnin ja asumisen. Tämän edistämiseksi niin digitalisaatioon kuin työmatkaliikenteen sujuvuuden parantamiseen tulee panostaa edelleen.

Yrittäjyyden edistäminen luo edellytyksiä niin uusien työpaikkojen syntymiselle kuin itsensä työllistämiselle. Yrittäjyyden edistämiseksi tulee luoda yritteliäisyyttä tukeva toimintakulttuuri, jonka luominen alkaa jo perusopetuksessa ja jota syvennetään kohti yrittäjyystaitojen kehittämistä toisen asteen opetuksessa.

Keväällä Reskalle avattu Business Park on tärkeä yrittäjyyttä edistävä tila, johon on keskittynyt niin yrittäjiä kuin myös yrittäjyyttä tukevia tahoja. Myös Tavastia ja HAMK ovat mukana toiminnassa. Odotan tilalta paljon.

Osaamisen keskittymät luovat lisää osaamista ja uskon tilassa tapahtuvan innovoinnin, yrittäjähenkisten ihmisten energian ja tukipalvelujen yhdessä luovan aivan uudenlaista yritystoimintaa Hämeenlinnaan.

Menot