fbpx
Mielipiteet

Maakuntajohtaja vastaa: Johanna Häggmanin väitteet toiminnastani ovat perättömiä

Päivystys eli ensiapu ei ole oikea paikka tiedustella koronatestiä tai -rokotusta. Arkistokuva

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan 25.5. FSHKY:n sitoutumista Marinin hallituksen sote-uudistuksen hankkeisiin. Uudistuksen valmistelua koordinoi Kanta-Hämeessä maakunnan kuntien yhdessä päättämällä tavalla Hämeen liitto. Keskustelun kuluessa kokouksessa tehtiin muutettu päätösehdotus, josta päädyttiin äänestämään. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen, ja päätökseen jätettiin eriävä mielipide.

Muutettu päätösehdotus osoittautui muotoilultaan ongelmalliseksi. Asia oli ollut käsittelyssä lähtökohtaisesti sen vuoksi, että sosiaali- ja terveysministeriö oli pyytänyt toimijoiden sitoumuksia annettuun määräpäivään mennessä. FSHKY:n lopullisesta päätöksestä tämä sitoutuminen ei kuitenkaan selviä. Päätös vaikutti sisältävän ehtoja, ja jätti epäselväksi ministeriön tarvitseman tiedon: sitoutuuko kuntayhtymä siis yhteiseen valmisteluun ja valtionavustuksen vastaanottamiseen vai ei?

Asiaa selvitettiin jälkikäteen FSHKY:n yhtymäjohtajalta. Hämeen liittoon saadun täydentävän viestin mukaan kuntayhtymän päätöstä tuli tulkita siten, että FSHKY halusi sitoutua hankkeisiin, mutta samalla oli haluttu myös esittää viestejä erikoissairaanhoidon työnjaosta sairaanhoitopiirille ja maakuntaliitolle.

“Törkeä väite”

Johanna Häggman väittää (FL 4.6. ja HäSa 6.6.) minun ”olleen yhteydessä joidenkin kuntien hallituksen puheenjohtajiin tavoitteenani ohjeistaa mitä kunnat voivat lausua sote-hankkeista.”

Häggmanin väite on virheellisyydessään törkeä, ja loukkaisi siten kenen tahansa viranhaltijan kunniaa ja ammattietiikkaa. Annoin yhden kunnan hallituksen puheenjohtajalle neuvoja, minulta niitä erikseen kysyttäessä. Vain teknisiä, ja vain siihen, miten edellä kuvatun kaltainen hallinnollinen hämminki päätöksenteossa vältettäisiin, vaikka kunta haluaisi esittää asian käsittelyn yhteydessä ylimääräisiä kannanottoja. Kannanotto sairaanhoitopiirin suuntaan mahtuikin Ypäjän kunnan päätökseen ilman hallinnollisia virheitä.

Virallisten toimielinten tekemien hallinnollisten päätösten tulee aina olla yksiselitteisiä, ilman tarvetta jälkikäteen tapahtuvaan tulkintaan ja selvennyksiin.

Lisäksi kunta- ja hallintolakien mukaisesti kukin organisaatio voi tehdä toimivaltaisia päätöksiä vain oman toimivaltansa mukaisista asioista. Päätösten tulee koskea vain päätettävänä olevaa asiaa, eikä ehdolliseen päätökseen voi sisällyttää toimijoita tai prosesseja ulkopuolelta käsittelyssä olevan asian. Naapurin tontille ei edelleenkään saa rakentaa.

Mitä asian sisältöpuoleen ja maakunnalliseen sote-yhteistyöhön tulee, olemme Hämeen liiton puolelta kiiruhtaneet maakunnan sote-järjestämissuunnitelman laatijoita ja tukeneet kuntia ja sairaanhoitopiiriä aiempaa vahvemman omistajapolitiikan rakentamisessa sekä toiminnan ja talouden kehittämisessä. Lisäksi parhaillaan ovat käynnistymässä edellä mainitut sote-uudistukseen liittyvät hankkeet laajoine kehittämistavoitteineen. Valtava määrä yhteistyötä on tehtävänä.

Toivon, että Forssan seudun toimijat ovat aktiivisina keskustelijoina ja vastuullisesti ja rakentavasti esiintyvinä päättäjinä mukana vaikuttamassa kaikissa niissä lukemattomissa pöydissä, joissa aihetta lähikuukausina ja -vuosina käsitellään.

Menot