Mielipiteet

Mielipide: Mahtuuko jättihalli Hämeensaareen?

Hämeensaaren maaperää on hiljattain puhdistettu vanhan kaatopaikan jäljiltä uuden rakentamisen tarpeisiin. Viime kesäkuun lopulla alue näytti ilmasta katsottuna tältä. Kuvaaja: Riku Hasari
Hämeensaaren maaperää on hiljattain puhdistettu vanhan kaatopaikan jäljiltä uuden rakentamisen tarpeisiin. Viime kesäkuun lopulla alue näytti ilmasta katsottuna tältä. Kuvaaja: Riku Hasari

Hämeensaaren suunnittelussa tapahtunut käänne huolestuttaa. Ulkopuolinen kehittäjäryhmä sai valtuudet suunnitella alueen rakentamista yksinoikeudella.

Tapahtuvatko asiat nyt oikeassa ja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä?

Hankkeen keskiössä olisi valtaisa jäähalli-viihdekeskus-liikerakennus.

Kummassakin havainnekuvassa rakennus peittäisi alleen suuren osan Hämeensaaresta. Kuvista ei ilmene, mihin sijoittuisivat riittävän laajat pysäköintialueet.

Joka tapauksessa tällainen isoksi paisutettu möhkäle pysäköintialueineen pilaisi yleiskaavatyön yhteydessä huolella laaditut suunnitelmat Engelinrannaksi nimetystä asuntovaltaisesta kaupunginosasta.

Itse asiassa ilmassa roikkuva mahdollisuuskin halvaannuttaa kaupungin omat aikeet. Koko hanke vaikuttaa ylimitoitetulta ja turhalta.

Hämeensaari on pääosin asemakaavoitettu jo ennestään, ja siellä on uimahallin lisäksi useita muitakin täydessä käytössä olevia rakennuksia, kuten kaksi huoltoasemaa, Citymarket ja Tokmanni.

Uudet rakennuskorttelit on yleiskaavassa suunniteltu sijoitettavaksi noin 10 hehtaarin kokoiselle alueelle, minkä lisäksi rannan puolelle jäisi viheralueita ja uimahallin tontti.

Jos tuolle 10 hehtaarin alueelle nyt kaavoitetaan riittävän suuri tontti jättiläishallille ja tarvittavat pysäköintipaikat, ei asuntoalueeksi jää juuri mitään.

Tulevaisuudessa Hämeenlinnaan tarvittaneen uusi ja entistä ehompi jäähalli, mutta onko Hämeensaari ainoa mahdollinen paikka?

Eihän jäähallin tarvitse sijaita kaupungin ydinkeskustassa järven rannalla, niin kuin moni on todennut. Muutkin vaihtoehdot olisi syytä käydä läpi.

Mielestäni sopivin uuden jäähallin paikka olisi Pullerin kenttä, jonka kokonaispinta-ala on 19,8458 ha eli pyöristettynä noin 20 ha (huomattavasti suurempi kuin koko Hämeensaari).

Kahta areenaa ja niiden pysäköintiä varten on muodostettu tontti, jonka pinta-ala on 5,8110 ha, mikä sisältyy yllämainittuun kokonaisalaan.

Pullerista voitaisiin vähitellen kehittää monipuolinen urheilupuisto, osa siitä on jo rakennettukin. Liikenne ja pysäköinti on järjestettävissä.

Alue on kokonaan kaupungin omistuksessa, mikä helpottaa asemakaavoitusta ja kaavan toteuttamista. Alueelle voitaisiin tulevaisuudessa ohjata isojakin urheilu-, viihde- ja messutapahtumia.

Hyvä asuinalue on kaupungin vetovoimatekijä. Sellaiseksi voisi tulla Hämeensaari, joka sijaitsee ydinkeskustan palvelujen ja vihreän rantavyöhykkeen välissä.

Asuntoalueen sijoittaminen jalankulkuetäisyydelle monipuolisista palveluista vähentää autoliikenteen aiheuttamia päästöjä.

Hämeensaari olisi tulevaisuuden kehittämiskohde sitten kuin Asemanranta ja Keinusaari-Vanajanranta alkavat valmistua. Mutta jättihallihankkeelle on silloin jätettävä hyvästit.

Tarvitsemme tänne uusia veronmaksajia ja keskustan palvelujen käyttäjiä.

Hämeenlinna voi houkutella ihmisiä esimerkiksi pääkaupunkiseudulta halvemmilla asumiskustannuksilla, hyvällä asuinympäristöllä ja tasokkailla kulttuuri-, liikunta- ja muilla palveluilla.

Ehkä tulevaisuudessa myös lisääntyy niiden ihmisten määrä, jotka voivat vapaasti valita asuinpaikkansa.