Mielipiteet

Mielipide: Ei edellytyksiä kulttuuriyhtiölle – Hämeenlinnan teatterin on oltava voittoa tavoittelematon

Hämeenlinnan teatterin pääsisäänkäynti huhtikuussa vuonna 2016. Kuva: Esko Tuovinen
Hämeenlinnan teatterin pääsisäänkäynti huhtikuussa vuonna 2016. Kuva: Esko Tuovinen

Edellisen valtuustokauden lopulla Hämeenlinnan kaupunki palkkasi konsultin tekemään esityksen kaupunkikonsernin kehittämisestä. Yhtenä keinona konsultti esitti erityisen kulttuuriyhtiön perustamista, johon kuuluisivat muun muassa Hämeenlinnan teatteri ja Verkatehdas.

Tehdessään tätä esitystä konsultti ei ollut tutustunut lakiin konsertti- ja teatteritoiminnasta, jossa määritellään valtionavun myöntämisestä, ja jossa lukee seuraavasti: ”Teatterin tai orkesterin toiminnalle on taloudelliset edellytykset, mutta teatteria tai orkesteria ei kuitenkaan ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi”.

Kulttuuriyhtiön perustamiselle ei ole edellytyksiä

Teatterin on siis oltava voittoa tavoittelematon. Tämä tulkinta vielä tarkistettiin OKM:sta ja sen seurauksena on todettu, että kulttuuriyhtiön perustamiselle ei ole edellytyksiä.

Lakia ollaan uudistamassa, mutta ennakkotiedot kertovat, että tämän osalta ei ole muutoksia tulossa.

Teatterilla on viime vuosina ollut omat ongelmansa, jonka seurauksena teetettiin vuoden 2019 keväällä Matti Apusella Hämeenlinnan teatterin rakenneselvitys.

Apusen esittämistä vaihtoehdoista teatterin hallitus päätyi kehittämään tuotantotalomalliin perustuvaa Hämeenlinna-mallia, ja tämän kaupungin hallitus on hyväksynyt.

Teatteri on sitoutunut kehittämistyöhön

Apusen raportinkaan mukaan tavoitetta ei saavuteta nopeasti. Kuten raportin johdannossakin sanotaan: ”Satukirjavaihtoehtoa, jossa teatterin tulevaisuus taattaisiin nopeasti ja kivuttomasti, ei ole.”

Tähän kehittämistyöhön teatteri on sitoutunut ja työ on meneillään. Kehittämistyö pitää sisällään myös ajatuksen yhteistyön kehittämisestä teatterin vuokranantajan Verkatehtaan kanssa. Teatteri on valmis tätä yhteistyötä omalta osaltaan edistämään.

Päättäjien on annettava työrauha

On ikävää, että kesken teatterin oman rakenneuudistuksen, varsinkin kun koko teatterin osalta ollaan positiivisessa kehityskaaressa, nostetaan jälleen esille yhtenä kaupungin talouden tasapainottamiskeinona teatterin ja Verkatehtaan yhdistäminen.

Toivottavasti päättäjät antavat Hämeenlinnan teatterille työrauhan viedä oma kehittämistyö loppuun ennen kuin taas laitetaan kaupungin niukkoja rahavaroja uuteen selvitystyöhön.