fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Ei syötetä sähköautoilua ahnaalle verokarhulle – Haave edullisesta autoilusta voi toteutua

Sähköautoilua Hämeenlinnassa kesäkuussa vuonna 2014, kun se oli vielä huomattavasti nykyistä harvinaisempaa. Kuva: Kati Laukkanen
Sähköautoilua Hämeenlinnassa kesäkuussa vuonna 2014, kun se oli vielä huomattavasti nykyistä harvinaisempaa. Kuva: Kati Laukkanen

Viime viikkoina on keskusteltu tulevaisuuden liikenteen verotuksesta. Viimeksi aiheesta kirjoitti Arno Juutilainen (HäSa 23.5.).

Sitä mukaa kun sähköautokiima on kuumentunut, on myös perisuomalainen kiima – nimittäin verokiima herättänyt vanhan kontion. Verokarhu on haistanut neitseellisen tuoksun sähköautoissa.

Monille tuntuu olevan itseisarvo, että liikenteen verokertymä on sähköistymisen jälkeen edelleen 8 miljardia. Sillä tavoitteella autoilun kustannukset ovat myös tulevaisuudessa Euroopan kalleimmasta päästä.

Tuontiöljyn sijasta kestävästi tuotettua energiaa

Jos autot liikkuisivat venäläisen tuontiöljyn sijaan kotimaisella kestävästi tuotetulla energialla, kuten puusähköllä, vesivoimalla, tuulivoimalla ja turpeen vuotuisella uusiutuvan osalla – tälle puolelle rajaa jäisivät pyörimään ne miljardit, jotka aiemmin on kaadettu venäläisten öljypohattojen taskuihin tuontiöljyn muodossa.

Toisekseen sähköautojen pakoputkipäästöt ovat nolla. Lapset eivät enää sairastu pakokaasujen takia astmaan, eikä kalliita koko elämän kestäviä hoitokuluja tarvitse kustantaa. Sähköautotuet ovat järkeviä tukia, koska ne maksavat itsensä takaisin vähentämällä kuluja ja parantamalla kauppatasetta.

Samaan aikaan liikenne automatisoituu

Liikenteen sähköistymisen rinnalla on tapahtumassa toinen kehityskaari – liikenteen automatisoituminen. Kolarit tulevat painumaan murto-osaan ja ruuhkista voi tulla historiaa.

Turvalaitteiden kehittyminen ja niiden kautta ihmishenkien säästyminen on mittaamattoman arvokasta. Ruuhkamaksut eivät ole nykyisen etätyöbuuminkaan takia perusteltuja, mutta tulevaisuudessa vielä vähemmän.

Edellä mainitut asiat huomioon ottaen tavoite jatkaa korkeaa verotusta liikenteen sähköistymisen jälkeen ei ole perusteltua. Tiestön ylläpidolla ei kahdeksan miljardin verokertymää ole voinut aiemminkaan perustella, koska siihen ei mene kuin kaksi miljardia.

Eroon polttoaineveroista – perustellusti

Monilla tuntuu olevan haaveena päästä polttoaineveroista eroon tai ainakin merkittävästi alentaa niitä – perustellusti. Näin maalla asuvana kuulun myös itse siihen ryhmään jonka arki, elämä ja työ ovat täysin riippuvaisia yksityisautosta.

Liikenteen sähköistymisen yhteydessä olisi ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa haave edullisesta yksityisautoilusta Suomessa, vaarantamatta valtiontaloutta.

Sähköautot vähentävät epäsuoria kustannuksia, parantavat ulkomaankauppatasetta ja verottamatta jätetyt eurot luovat dynaamisia vaikutuksia. Niiden kautta voisi polttoaineveroista luopuminen olla täysin mahdollista.

Jäljelle jääviä liikenteen veroja voitaisiin säätää ja niitä tukemaan tulisi uutta kertymää sähköverosta, sähkön arvonlisäverosta sekä latauslaitteiden arvonlisäverosta. Lisääntyneitä arvonlisäveroja kerättäisiin liikenteestä muualle siirtyneestä kulutuksesta. Uusia seurantaveroja ei siis tarvita.

Mitä jos polttoaine maksaisi 40 senttiä litralta?

Kuinka paljon sinun elämääsi helpottaisi, jos polttoaine maksaisi euro seitsemänkymmenen sijaan, verrannollisesti vain neljäkymmentä senttiä litralta? Se ei ole utopiaa, vaan täysin mahdollista. Siihen päästään jos sähköautot – ja sitä kautta myös sinun tulevaisuuden autosi – jätetään rauhaan, eikä luoda uusia veroja.

Menot