fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Evon metsiä ei tule lisää suojella – Hämeessä puu kasvaa parhaiten koko maassa ja sitoo samalla hiiltä

Nämä ilmeisen hyvin kasvaneet tukit on hakattu viime alkukesästä Evon läheltä Taruksen alueelta. Kuva: Rauno Lahti
Nämä ilmeisen hyvin kasvaneet tukit on hakattu viime alkukesästä Evon läheltä Taruksen alueelta. Kuva: Rauno Lahti

Maa- ja metsätalousministeriön tulee perustaa toimikunta kehittämään Evon toimintaa, eikä hätäisesti ryhdytä perustamaan tiedekansallispuistoa.

Evolla on järjestetty metsätaidon kilpailuja. Kilpailut toteutetaan metsässä 1–5 kilometrin radoilla, joissa on metsätalouden ja luonnon kysymyksiä. Radat tehdään eri paikkoihin. Kilpailutoiminta tarvitsee nykyisen laajan metsämaaston.

Hämeessä maan kasvavimmat metsät

Kanta- ja Päijät-Hämeessä ovat Suomen parhaiten kasvavat metsät. Nykyinen kasvu on Hämeessä noin kahdeksan kuutiota hehtaarilta vuodessa. Mikäli 4 600 hehtaaria rauhoitetaan, niin noin 37 000 kuutiometrin kasvu jää hyödyntämättä.

Metsän kasvu 30–50-vuotiaana on parhaimmillaan 20–25 kuutiometriä hehtaarilta vuodessa.

Kestävät hakkuut saadaan kasvattamalla eri-ikäisiä metsikkökuvioita. Käytetään jalostettuja taimia. Viljely ja luontainen uudistaminen voidaan yhdistää. Taimikonhoidossa valitaan parhaat yksilöt. Suositaan sekapuustoja.

Tilakohtaisesti tulisi olla taimikoita 25 prosenttia, nuoria metsiä 30 ja varttuneita metsiä 30 ja uudistusikäisiä 15 prosenttia pinta-alasta.

Mitä enemmän kasvua, sitä enemmän hiilivarastoa

Mitä enemmän metsä kasvaa, niin enemmän voidaan hakata ja kartuttaa hiilivarastoa puihin ja maahan. Vanhat kuusikot ovat alttiita kirjanpainajatoukille ja laholle Kanta- ja Päijät- Hämeessä.

Metlan ja Luken valtakunnan metsien inventointien (VMI) mukaan Suomen puuston tilavuus mittausten mukaan oli 1 538 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1953 ja vuonna 2016 vastaava luku oli 2 464 miljoonaa. Puuvarasto ja hiilinielu on lisääntynyt 926 miljoonalla kuutiometrillä.

Puuston vuotuinen kasvu vuonna 1953 oli 2,5 kuutiometriä hehtaarilta ja koko kasvu 55 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2016 luvut olivat 4,8 ja 110.

Metsistä saa työtä ja tuottoa

Paikalliset metsäalan toimijat ja puun ostajat luovat työtä ja tuottoa Hämeen metsistä.

Uhkana on, kuntien verotulot hupenevat. Kaupat ja palvelulaitokset menettävät asiakkaita.

Mikäli tiedekansallispuisto perustetaan, niin Hämeen alueen puun jalostajat joutuvat hankkiman puut pitkiltä matkoilta. Kustannukset nousevat ja puuralli lisääntyy. Paikallisten ostovoima kärsii.

Menot