fbpx
Mielipiteet

Mielipidevieras: Hämeenlinnan kaupunginhallitus oli jälkijunassa Seminaarin koulun vuokrauksessa

Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä on osaomistaja Finnish Education Group (FEG) -yhtiössä. Hämeenlinnan kaupunki on vuokrannut Seminaarin koulun tilat Suomen Yliopistokiinteistöiltä. Kuva: Kuvakooste: Soile Toivonen
Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä on osaomistaja Finnish Education Group (FEG) -yhtiössä. Hämeenlinnan kaupunki on vuokrannut Seminaarin koulun tilat Suomen Yliopistokiinteistöiltä. Kuva: Kuvakooste: Soile Toivonen

Jääviys tuli Hämeenlinnan politiikkakeskustelun keskiöön joulun kynnyksellä. On selvityksiä, selvityssuunnitelmia, epäilyjä ja tutkinnanharkintaa.

Periaatteessa jääviys ja esteellisyys on tarkoitettu nimenomaan etukäteen arvioitavaksi. Se että onko tilanteessa konkreettisesti muodostunut taloudellista hyötyä, on sivuseikka.

Keskeistä on, että puolueettomuus suhteessa käsiteltävään asiaan on saattanut vaarantua.

Virkahenkilöt usein hyviä asiantuntijoita

Valtion ja kunnan virkahenkilöt ovat usein oman alansa hyviä asiantuntijoita ja heidän työpanoksensa olisi tarpeen monella yhteiskunnan sektorilla. Jotta asioiden hoito olisi selkeää ja virkahenkilön elämä helpompaa, on virkamieslaissa säädökset sivutoimilupailmoituksista.

Sivutoimi-ilmoituksen käsittelyn yhteydessä esimiehen ja laajemmin työnantajan pitää nimenomaan harkita sitä haittaako sivutoimi virkatehtävien hoitoa eli onko vaaraa, että virkatehtävien hoitamisessa syntyy esteellisyyksiä tai että luottamus tehtävien tasapuoliseen hoitoon vaarantuu.

Arviointi on työnantajan tehtävä

Työnantajan eli tässä tapauksessa Hämeenlinnan kaupungin tehtävä on arvioida myös, voisiko sivutoimi kilpailevana toimintana vahingoittaa kaupunkia. Se että sivutoimen tarkoitus sinänsä olisi hyvä ja hyödyllinen, ei poista näitä velvoitteita.

Keskustellessaan strategiajohtaja Markku Rimpelän ja Seminaarin koulun vuokra-asian järjestelyjen suhteesta Hämeenlinnan kaupunginhallitus oli auttamattomasti jälkijunassa.

Lopputuloksena toivottavasti selkeämmät säännöt

Epätavallisessa tilanteessa oli otettava epätavallinen menettely käyttöön ja pyydettävä apua. Tässä tapauksessa apua haetaan Kuntaliiton asiantuntijoilta.

Lopputuloksena tästä sotkusta on toivottavasti nykyistä selkeämmät ja ohjaavat säännöt sivutoimien hoitamisesta Hämeenlinnassa 2020-luvulla.

Edessä on tiukkoja päätöksiä

Vuonna 2020 Hämeenlinnassa tehdään tiukkoja päätöksiä talouden tasapainottamisen nimissä. Tehtävät päätökset eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa kaupungin strategian kanssa, eivätkä ne saa olla kaupungin elinvoimaa vähentäviä.

Käytännössä säästöpäätöksen pitkäaikaisvaikutus ei saa olla verotuloja vähentävä. Meillä ei ole aikakonetta, eikä kristallipalloa, minkä avulla ennustaisimme yksiselitteisesti kunkin säästöpäätöksen vaikutuksen pidemmällä tähtäimellä.

Keskitys voidaan aina laskea edullisemmaksi

Kaikkia tehtäviä ja palveluja on aina mahdollista keskittää ja laskea niin, että keskitetty vaihtoehto on edullisempi. Esimerkiksi Suomi Oy Ab ei tarvitse Assi-sairaalaa, eikä Hämeenlinnassa pysähtyvää junaa.

Erikoissairaanhoito pystyttäisiin järjestämään myös toisin ja Tampereelta ja Riihimäeltä riittää työmatkalaisia täyttämään Helsingissä virat ja työt.

Mutta jos Suomi Oy Ab haluaa kantaa huolta Hämeenlinnan elinvoimasta, Assi-sairaala ja paljon muutakin rakennetaan Hämeenlinnaan. Samoin on Lammin lukion laita.

Elinvoimaisuuden puolesta kannettava huolta

Lammin lukiossa annettu opetus voitaisiin järjestää muualla kuin Lammilla. Mutta jos Hämeenlinna haluaa kantaa huolta Lammin pitäjän elinvoimasta, lukiokoulutuksen pysymiseen Lammilla panostetaan.

Samoin on laita elinvoimaisuuden osalta muissa pitäjissä ja kaupunginosissa. Kaupungin palvelu ei ole pelkästään palvelua palvelun käyttäjille vaan se tarkoittaa työpaikkoja, elinvoimaa ja verotuloja.

Parempaa Uutta vuosikymmentä meille kaikille.

Marjatta Rahkio

keskustan ryhmän puheenjohtaja Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa

Menot