Mielipiteet

Mielipide: Hämeensaaren vaihtoehdot arvioitaviksi – "Yhdestä vaihtoehdosta" puhuminen lopetettava

Viikko sitten eli 1. joulukuuta esitelty havainnekuva Hämeensaaren suunnitelmista, joissa "Areena" erottuu massiivisena kaiken keskellä. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy
1. joulukuuta 2020 esitelty havainnekuva Hämeensaaren suunnitelmista, joissa "Areena" erottuu massiivisena kaiken keskellä. Kuva: PES-Arkkitehdit Oy

Engelinrannan suunnittelussa vuosina 2007–2018 lähtökohtana oli asuinkerrostalojen rakentaminen yli 2 000 asukkaalle.

Vaikka suunnitelma sai osakseen kritiikkiä liian suurista rakennusmassoista pienelle alueelle, se kirjattiin mahdollisuudeksi alueen ja myöhemmin keskustan osayleiskaavaan. Yleiskaavassa ei ollut mitään Areenaan viittaavaa mainintaa tai kaavamerkintää.

Vuoden 2019 alussa kaupunginhallitus antoi alueen keskeisimmästä osasta suunnitteluvarauksen Hämeenlinnan Areenaa esittäneelle kiinteistöbisnesryhmälle yksinoikeudella kolmeksi vuodeksi.

Päätös suunnitteluvarauksesta syntyi ilman edeltävää julkista keskustelua ja erimielisenä.

Areena ”ankkurihankkeena”

Päätöstä puolusteltiin sillä, ettei suunnitteluvaraus merkitse kaupungin taholta minkäänlaista sitoutumista Areena-kokonaisuuteen.

Kuitenkin heti seuraavina kuukausina Areena sijoitettiin osaksi kaupungin keskustavisio 2035-asiakirjaa. Areenaa ja toriparkkia alettiin kutsua koko ydinkeskustan kehittämisen ”ankkurihankkeiksi”.

Keskustavisio ei saanut taakseen yksimielisyyttä. Sen valmistelussa asukkaiden taholta nostettiin vahvasti esiin näkemys, jonka mukaan Engelinrantaan pitäisi saada ulkovirkistystoimintaa ja puistomaisuutta. Siksi suunniteltua rakennusmassaa pitäisi olennaisesti supistaa.

Puurakentamisen lisäämistä esitetty

Kaupunginvaltuutettu Teppo Turja (ps.) on esittänyt (HäSa 3.12.) neljännen vaihtoehdon. Hän esittää puurakenteisen pientaloja ja kerrostaloja sisältävän ”kylän” alueen kehittämisen tavoitteeksi.

Samansuuntaisen ajatuksen olivat aloitteessaan maaliskuussa 2020 esittäneet Timo Kaunisto (kesk.), Juhani Lehto (vas.) ja 33 muuta valtuutettua. Heidän aloitteessaan esitettiin puurakentamisen lisäämistä Hämeenlinnassa.

Kaupunkikuvallisten perustelujen rinnalla puurakentamista perustellaan aloitteessa sillä, että kaupunkirakenteen sementtimassat ovat yksi keskeinen ilmastomuutosta kiihdyttävä ongelma, kun taas puurakenteiden suosiminen hillitsisi ilmastomuutosta.

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo sanoi haastattelussa (HäSa 2.12.), että Hämeensaareen ei ole esitetty Areenalle vaihtoehtoisia suunnitelmia.

Vaihtoehtoja on yhteensä neljä

Nyt on esitetty yhteensä neljä vaihtoehtoa suunnittelun lähtökohdaksi. Eiköhän siis olisi syytä lopettaa ”yhdestä vaihtoehdosta” puhuminen ja ”yhden vaihtoehdon suunnittelukäytäntö” Hämeenlinnassa.

Tätä edistääksemme tuimme Turjan kirjoitukseen perustuvaa valtuustoaloitetta kaupunginvaltuustossa 7. joulukuuta.

Menot