fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Harrastukset nousevat keskiöön – Kunnan pitää tukea ja tiedottaa

Harrastus se voi olla potkukelkkailukin! etenkin, jos siihen on välineitä ja olosuhteita. Alajärven jo hämeenlinnalaiseksi hienoksi vapaaehtoistyöperinteeksi muodostunut potkukelkkaparkki tammikuussa vuonna 2019. Kuva: Esko Tuovinen
Harrastus se voi olla potkukelkkailukin! etenkin, jos siihen on välineitä ja olosuhteita. Alajärven jo hämeenlinnalaiseksi hienoksi vapaaehtoistyöperinteeksi muodostunut potkukelkkaparkki tammikuussa vuonna 2019. Kuva: Esko Tuovinen

Korona on sulkenut ihmiset koteihinsa. Erityisen raskaasti tämä on koetellut ikäihmisiä, lapsia ja nuoria sekä vammaisia. Yksinäisyys ja mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet kohtaamisten vähentyessä ja erilaisten rajoitusten edelleen jatkuessa. Koronan jälkeen tuleekin harrastustoimintojen jatkuminen nostaa keskiöön.

Kaiken kokemamme käsittelyssä harrastustoiminnalla ja siitä saadulla ilolla ja toisten ihmisten kohtaamisella on entistä suurempi merkitys. Ihmiset tulee houkutella jälleen pois kodeistaan kohtaamaan toinen toisiaan. Se ei ole itsestäänselvyys, vaan asiaan tarvitaan myös kunnan tukea.

Harrastukset pyörivät osin vapaaehtoisvoimin

Harrastustoiminnat pyörivät osin vapaaehtoisvoimin ja osin palkatun henkilökunnan voimin. Kun harrastustoiminnat on pakotettu tauolle, ovat myös niiden parissa työskennelleet joutuneet uuteen tilanteeseen. Työt ovat loppuneet, on tullut lomautuksia ja irtisanomisia seurojen ja yritysten painiskellessa taloudellisten ongelmien parissa.

Harrastustoiminnan vetäjät ovat jääneet osin tyhjän päälle ja joutuneet etsimään uusia toimeentulomahdollisuuksia.

Harrastajat ovat joutuneet jäämään koteihinsa ja etsimään uusia itsenäisesti toteutettavia harrastuksia. Osalle harrastustoiminnan jatkuminen on ollut mahdollista digitaalisten yhteyksien kautta, osalle harrastuksen loppuminen on ollut totaalista.

Ulkoilu, neulominen, ruuanlaitto ovat lisääntyneet. Onkin ollut ilo seurata vaikkapa paikallisen neulomisboomin etenemistä tai ihmispaljoutta Alajärven jäällä.

Iso kiitos Tauno Hovilalle kaikille avoimesta ja helposti saavutettavasta potkukelkkaparkista ja järven jäälle tehtyjen hiihto-, kävely ja potkukelkkareittien ylläpitämisestä.

Harrastusten jatkumisesta pitää tiedottaa tehokkaasti

Kun korona hellittää, tulisi kaupungin tiedottaa entistä tehokkaammin kuntalaisia harrastustoimintojen jatkumisesta ja aikatauluista. Voisimme kysyä ikäihmisten raadilta sekä vammaisneuvostolta apua, miten tavoittaa mahdollisimman laajasti eri ihmisryhmät ja millaista tukea tarvittaisiin, jotta he löytäisivät takaisin harrastusten pariin.

Lasten ja nuorten kohdalla tulee varmistaa, että seurojen toimintaedellytykset ovat kunnossa ja että myös muut harrastustoimintaa tarjoavat tahot pystyvät käynnistämään uudelleen toimintansa. Myös saavutettavuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Nyt ei ole aika tilavuokrien nostolle tai linja-autovuorojen vähentämiselle. Harrastustoiminnasta saatu ilo ja yhteisöllisyys auttavat meidät ylös koronan tuomasta yksinäisyydestä ja synkkyydestä. Se on tärkeä osa koronan jälkeistä jälleenrakennustyötä.

Menot