fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Heikki Puntila vastaa Barreli-tutkintaa koskevaan uutisointiin

Hämeen Sanomissa julkaistiin 1.7.2020 juttu: “Eroa hakeneen valtuutetun johtamissa yrityksissä pitkään jatkunut riita – Poliisi tutkii epäiltyä asiakirjojen väärennystä.”

Viime vuosina olen joutunut yksin sijoittamaan rahaa yhdessä Harri Pirttiniemen kanssa omistamiini yhtiöihin. Tämän seurauksena minulle on taloudellisesti tärkeää, että yhtiöiden asioita hoidetaan hyvin.

Pirttiniemi hoiti yhtiön juoksevia asioita vuoteen 2018 asti, jolloin muun muassa rahoittajien edustajat esittivät huolensa yhtiöiden tilanteesta: ellei yhtiöiden asioita saada kuntoon ja joku muu kuin Pirttiniemi ota niitä hoitoonsa, rahoittajat vetäytyvät.

Uudesta toimitusjohtajasta oli yhteisymmärrys

Näin yhteisymmärryksessä päätettiin uudesta toimitusjohtajasta, joka alkoikin laittaa yhtiön asioita kuntoon. Tässä vaiheessa kaikki oli kunnossa myös Pirttiniemen mielestä. Uuden tj:n ja toiminnan tehostamisen myötä yritysten liikevaihdot kasvoivat kymmeniä prosentteja. Asian voi tarkastaa tilinpäätöksistä.

Kun myöhemmin ilmeni, että Pirttiniemen läheisyhtiöt olivat velkaantuneet muun muassa vuokrarästien johdosta yhtiöille ja näitä vaadittiin maksuun, syntyi erimielisyys Pirttiniemen ja uuden tj:n välille.

Yhtiöiden saatavien osalta on saatu yksipuolisia tuomioita ja niitä on jouduttu perimään ulosottoteitse, mutta edelleenkin velvoitteita on hoitamatta. Mitään muuta yhtiöitä koskevia riitoja ei Pirttiniemen kanssa ole.

Omavelkainen takaus on maksettava

Olen Pirttiniemen kanssa yhdessä takaajina yhtiömme lainassa, joka oli rahoittajan toimesta irtisanottu. Jouduin toukokuussa takaajana maksamaan lainan myös Pirttiniemen vastuulla olevan 200 000 euron osuuden osalta. Omavelkainen takaus on maksettava.

Pirttiniemi ei maksanut osuuttaan eikä aiokaan vapaaehtoisesti maksaa, jolloin voin toteuttaa regressisaatavaa koskevan oikeuteni vain hakemalla saatavaa koskevan päätöksen oikeudessa. Muuta keinoa ei ole.

Uutisessa on erikseen otsikon “Eihän kukaan hakisi häätöä itselleen” alla kerrottu, että on erikoista, että yksi yhtiöistä hakee vuokralaiselleen häätöä, vaikka Pirttiniemi omistaa molempia yhtiöitä. Jutun mukaan hän on siis jutussa sekä kantajana ja vastaajana. Tämä ei ole totta.

Osakkuus ei oikeuta tyhjentämään yhtiötä

Se, että Pirttiniemi on yhtiöissä osakkaana, ei oikeuta taloudellisesti tyhjentämään yhtiöitä ja näin välillisesti toisia osakkaita, eikä jättää omia velvoitteitaan maksamatta.

Yhtiön tulee periä sopimukseen perustuvat velvoitteet. Muussa tapauksessa kyse olisi peitellystä osingonjaosta osakkaalle. Vuokria on ollut rästissä vuodesta 2018 ja on edelleen.

Nyt lähes kaksi vuotta toimitusjohtajavaihdoksen jälkeen, satojen toimien ja tapahtumien jälkeen, joissa Pirttiniemi on ollut mukana, hän onkin yllättäen huomannut, että toimitusjohtaja onkin valittu ja lukuisat päätökset on tehty “väärennetyin paperein” ja teki asiasta tutkintapyynnön.

Sovitaan mitä tehdään

Yhtiöissämme on ollut koko kahdenkymmenen vuoden ajan samanlainen päätöksentekokäytäntö kuin varmaankin suurimmassa osassa pieniä yrityksiä. Sovitaan mitä tehdään ja jos asia vaatii, joku tekee pöytäkirjan.

Tämä asia on tutkinnassa ja ainakin minulle on ilmoitettu tutkinnassa saatujen tietojen ilmaisukielto, joten en niitä enempää kommentoi.

On kuitenkin huomattava, että Pirttiniemi on ollut koko ajan hallituksen toinen jäsen ja hän on lain mukaan koska tahansa halutessaan voinut saada hallituksen kokouksen kokoon käsittelemään toimitusjohtajan valintaa tai mitä tahansa haluamaansa asiaa.

Neuvotteluja toiminnan jakamisesta

Vuonna 2019 aloimme neuvottelut siitä, että yritysten toiminnat jaetaan tai jompikumpi lunastaa toisen pois. Aktiivinen tässä oli Pirttiniemi, joka vaati kauppaneuvotteluja. Asiasta neuvoteltiin joulukuusta 2019 pitkälle keväälle 2020 siten, että molemmilla oli juristi mukana neuvotteluissa.

Neuvottelujen aikana Pirttiniemi pariin kertaan ilmoitti, että mikäli sopimukseen ei päästä, häneltä menee kaikki ja hän tekee kaikkensa, että vahinkoa tulee myös Puntiloille.

Edelleen otsikon “Vuokralaiset lähtivät kiistojen kärjistyttyä: Sopimuksia ei noudatettu” ja otsikon “Vuokralainen: Yritettiin vedättää sähkölaskuissa” on toimittaja haastatellut kahta sellaista vuokralaista, joiden osalta vuokrasopimuksen laiminlyöntien takia asia on jouduttu viemään oikeuteen ja saatu heidät kertomaan negatiivisia kommentteja vuokranantajasta.

Vain negatiiviset kommentit näkyvissä

Vaikka yhtiöillä on lähes sata vuokralaista, joiden osalta asiat ovat kunnossa, toimittaja on tuonut vain negatiiviset kommentit näkyviin.

Toisessa näistä jutuista häätö tehtiin oikeudessa vuokralaisen sopimana, koska vuokria oli paljon maksamatta ja lain mukaisia häätöperusteita oli useita.

Toisessa tapauksessa vuokralaisen vuokrat olivat pitkältä ajalta hoitamatta ja niiden osalta oli jo jouduttu hakemaan oikeuden päätöksiä. Tämäkin vuokrasuhteen päättäminen sovittiin. Vuokranantaja on ollut todella pitkämielinen.

Menot