fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Hoidettu metsä sitoo hiiltä – Metsänomistajia ei pidä syyllistää avohakkuista

Hakkuutyö menossa forssalaisessa kuusikossa helmikuussa vuonna 2018. Kuva: Tapio Tuomela
Hakkuutyö menossa forssalaisessa kuusikossa helmikuussa vuonna 2018. Kuva: Tapio Tuomela

Mediassa ja mielipiteissä on otettu kantaa voimakkaasti metsien hiilensidontakykyyn. Koska tällainen normaali metsien tallaaja ei voi tällaista asiaa tutkia millään lailla, niin täytyy luottaa tutkijoihin.

Metsänomistajaa on syyllistetty avohakkuista. Että avohakkuu on hävitystä ja luonto kärsii. Ja että hiilinielu pienenee avohakkuiden takia.

Metsälehdessä 19. marraskuuta sekä Maaseudun Tulevaisuudessa (23.11.) oli tosi mielenkiintoinen uusi tutkimustulos avohakkuiden vaikutuksesta hiilivarastoon metsässä.

Avohakkuu ei hävitä hiilivarastoa

Tässä uudessa tutkimuksessa avohakkuu ei hävitä hiilivarastoa (Hannu Ilvesniemi, Luke).

Luken tutkimustulokset nojaavat 1980-luvulta tähän päivään. Metsän lähestyessä päätehakkuuta hiiltä kertyy metsään enemmän, mutta kun puuston kasvu loppuu, esimerkiksi ylivuotiaisissa kuusikoissa, niin myös hiilensidonta loppuu. Metsästä tulee päästölähde.

Jos ja kun metsä lahoaa tai kuolee, niin ilmaan pääsee lahoamisen tuloksena metaania, joka on pahempi kuin hiilidioksidi.

Hoidettu metsä sitoo hiiltä paremmin kuin hoitamaton

Olen tämän tutkijan kanssa todellakin samaa mieltä siitä, että hyvin hoidettu metsä sitoo hiiltä paremmin kuin hoitamaton, ränsistynyt metsä. Eli nämä tämän päivän uusien taimikoiden istutukset ovat silloin täydessä hiilensidontakyvyssä edellyttäen tietenkin, että taimikoita hoidetaan, eikä anneta niiden ränsistyä.

Taimikoiden ja nuorten metsien hoito vaatii myös jatkossa valtiovallan tukea. On koko Suomen etu, että metsiä hoidetaan kasvukuntoon.

Ei syyllistetä metsänomistajaa

Mielenkiintoisinta tässä tutkimuksessa on se, että hiiltä on sitoutunut 60 % itse maaperään – humus, karike, pintakasvillisuus sekä puiden juuristo, eli vain 40 % hiilestä on sitoutunut puustoon. Eli siis ei syyllistetä metsänomistajaa enää avohakkuista. He tekevät ilmastoteon.

Suomi ei voi yksin vaikuttaa

Suomi on sitoutunut hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Pariisin sopimus on oikeudellisesti sitova.

Jokaisen valtion on tehtävä itse kansallisesti päästövähennyslupaukset. Suomi ei tietenkään voi vaikuttaa yksin tämän sopimuksen ehtojen täyttämiseen. maailmanlaajuisesti. Isoilla valtioilla on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta niiltä puuttuu halua. Sitähän taas on sitä vastoin pienellä Suomella.

Menot